Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Změny v poskytování služeb samostatných likvidátorů pojistných událostí

V souvislosti s blížící se účinností zákona č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění, informujeme podnikatele o zásadní změně ve výkonu této profese ve vztahu k živnostenskému zákonu.

Od 1.12.2018 bude činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí nově zařazena mezi živnosti. Konkrétně se bude jednat o vázanou živnost „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

Stávající poskytovatelé služby mohou pokračovat ve výkonu činnosti po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 1.3.2019, nejpozději do tohoto data by však měli ohlásit zmíněnou živnost u kteréhokoliv živnostenského úřadu. Přijetí ohlášení, ve lhůtě do 1.3.2019, nebude podléhat správnímu poplatku.

S ohledem na vznik nové vázané živnosti bude při ohlášení vyžadován současně i doklad odborné způsobilosti, a to střední vzdělání s maturitní zkouškou. Bude zapotřebí doložit originál maturitního vysvědčení a jeho kopii nebo úředně ověřenou kopii.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu