Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Prodej lihu a lihovin po novele živnostenského zákona

Prodej lihu a lihovin po novele živnostenského zákona

Živnostenský odbor Magistrátu města Olomouce si dovoluje upozornit podnikatele, kteří v rámci své podnikatelské činnosti prodávají kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, že dnem 17.10.2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 309/2013 Sb., která zásadním způsobem mění způsob prodeje kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Od tohoto data je možné tyto činnosti provozovat pouze v rámci koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin.

Stávající podnikatelé, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud v této lhůtě požádají živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, mohou v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě svého stávajícího oprávnění pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikatelům právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

Pokud podnikatelé požádají o tuto koncesi v rozsahu „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin“, není nutné k této žádosti přikládat žádné doklady či splňovat podmínku odborné způsobilosti. Přijetí této žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.

V případě, že se podnikatel dostaví na zdejší živnostenský odbor, vyplní s ním pracovníci registrace elektronický formulář žádosti o koncesi. Není tedy třeba, aby si žádost vyplňoval sám. S ohledem na poměrně velký počet podnikatelů, kteří jsou oprávněni vykonávat činnost, které se zmíněná novela dotýká, však doporučujeme zvážit i jiný způsob podání žádosti. Např. využití formuláře umístěného na webových stránkách Statutárního města Olomouce a jeho zaslání či předání na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, neboť žádost musí být podána na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Žádost je také možné zaslat do datové schránky (ID kazbzri) či na elektronickou podatelnu ([email protected]), kdy žádost zaslaná na elektronickou podatelnu, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.

Nicméně s ohledem na počet podnikatelů v této oblasti prosíme podnikatele, aby podání žádosti ve vlastním zájmu nenechávali na poslední chvíli a předešli tím případnému dlouhému čekání na úřadě.

Přílohy:

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu