Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Dotace « Úřad online

Sociální sítě

Úřad online » Dotace

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně prospěšný, účel. Tento účel může být stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce, nebo v případě individuální žádosti přímo žadatelem.

UPOZORNĚNÍ!

Na základě usnesení Rady města Olomouce končí dnem 18. 3. 2020 příjem žádostí u aktivních dotačních programů.
O zkrácení lhůty pro podání žádosti o dotaci u všech aktivních dotačních programů do 18. 3. 2020 rozhodla Rada města Olomouce na základě opatření a ekonomických dopadů, která jsou přijímána v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 

Žádosti o dotace a jejich finanční vypořádání (vyúčtování) se podávají přes formulář na webových stránkách dotace.olomouc.eu.

Pro správnou funkčnost formuláře použijte některý z internetových prohlížečů: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo OperaProblémy s funkčností u nově použité technologie aplikace mohou vznikat u starších prohlížečů Internet Explorer.

Vyhlášené dotační programy najdete i na úřední desce.

 

Ukončené dotační programy 2020

Cestovní ruch

Informační centrum

Kancelář primátora

Kultura

Oddělení vnějších vztahů

Ochrana obyvatel

  • 16. 12. 2019 - 31. 10. 2020 (nebo do vyčerpání alok. částky) Ochrana obyvatel

Sociální služby

Sport

Školství

Životní prostředí

Individuální dotace

Dotace, která řeší potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

Pro řádné přijetí žádosti o dotaci je nutné žádost doručit některou z těchto tří možností:

  • písemně s podpisem žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo osoby oprávněné za žadatele jednat, je-li žadatel právnickou osobou
  • podepsanou zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na adresu podatelna@olomouc.eu
  • datovou schránkou ID: kazbzri

Jednotlivé žádosti posuzují nejprve odborné komise Rady města Olomouce a následně Rada města Olomouce, která rozhoduje o přidělení dotace do 50 tis. Kč v každém jednotlivém případě, žádost o vyšší dotaci předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu města Olomouce.

S úspěšným žadatelem uzavře statutární město Olomouc veřejnoprávní smlouvu, v níž budou sjednány bližší podmínky pro použití dotace. Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč se zveřejňují v centrálním registru smluv.

Neúspěšní nebo částečně úspěšní žadatelé mají nárok na sdělení s odůvodněním, proč jejich žádosti nebylo vyhověno, nebo bylo vyhověno pouze částečně.

Kontakt

Pro informace jak vyplňovat žádost pro určitý dotační program kontaktujte administrátora na věcně příslušném odboru. Kontakt se zobrazí po výběru dotačního programu.

V případě technických problémů s formulářem kontaktujte webmastera.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu