Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Dotace « Úřad online

Sociální sítě

Úřad online » Dotace

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně prospěšný, účel. Tento účel může být stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce, nebo v případě individuální žádosti přímo žadatelem.

Výzva k podávání žádostí o účelové dary z Fondu pomoci olomouckým dětem - do 3. 2. 2017

Statutární město Olomouc vyhlásilo dne 11. ledna 2017 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí účelových darů z Fondu pomoci olomouckým dětem. Více informací a formulář.

 

 

Vyhlášené dotační programy 2017

Dotace v oblasti kultury od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně)
Kontakt: Radim Schubert
Publikační činnost
Činnost kulturních organizací
Kulturní akce
Program víceleté podpory významných kulturních akcí statutárního města Olomouce
Individuální dotace v oblasti kultury
Dotace v oblasti sportu od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně)
kontakt: Bc. Vojtěch Hala
Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže
Celoroční činnost sportovních organizací
Sportovní akce
Dotace v oblasti cestovního ruchu od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně)
kontakt: Mgr. Karin Vykydalová, Ing. Lucie Bartovská
Cestovní ruch
Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu
Program víceleté podpory cestovního ruchu statutárního města Olomouce
Ochrana obyvatel od 9. 12. 2016 do 31. 10. 2017 (nebo do vyčerpání finančních prostředků)
kontakt: Ing. Aleš Vysloužil
Ochrana obyvatel
Dotace v oblasti školství od 9.12.2016 do 16.1.2017 (včetně)
kontakt: Iveta Palkovičová
Podpora vysokých škol
Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů
Využití volného času dětí a mládeže
Individuální dotace za oblast školství
Dotace v oblasti životního prostředí od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně)
kontakt: Miluše Příkazská
Tvorba a ochrana životního prostředí
Dotace v oblasti sociálních služeb od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně)
kontakt: Mgr. Zdislav Doleček
Sociální služby v Olomouci v roce 2017
Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2017
Individuální dotace v sociální oblasti v roce 2017
od 9. 12. 2016 do vyčerpání finančních prostředků
Prevence kriminality v roce 2017
od 9. 12. 2016 do 9. 1. 2017
PhDr. Jarmila Fritscherová
Dotace v oblasti propagace města od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně)
Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města
kontakt: Mgr. Zdeňka Podlipská, Ph.D.

 

Individuální dotace

Dotace, která řeší potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

Pro řádné přijetí žádosti o dotaci je nutné žádost doručit některou z těchto tří možností:

  • písemně s podpisem žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo osoby oprávněné za žadatele jednat, je-li žadatel právnickou osobou
  • podepsanou zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na adresu podatelna@olomouc.eu
  • datovou schránkou ID: kazbzri

Jednotlivé žádosti posuzují nejprve odborné komise Rady města Olomouce a následně Rada města Olomouce, která rozhoduje o přidělení dotace do 50 tis. Kč v každém jednotlivém případě, žádost o vyšší dotaci předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu města Olomouce.

S úspěšným žadatelem uzavře statutární město Olomouc veřejnoprávní smlouvu, v níž budou sjednány bližší podmínky pro použití dotace. Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč se zveřejňují na úřední desce Magistrátu města Olomouce.

Neúspěšní nebo částečně úspěšní žadatelé mají nárok na sdělení s odůvodněním, proč jejich žádosti nebylo vyhověno, nebo bylo vyhověno pouze částečně.

Kontakt

Pro informace jak vyplňovat žádost pro určitý dotační program kontaktujte administrátora na věcně příslušném odboru. Kontakt se zobrazí po výběru dotačního programu v horní části formuláře.

V případě technických problémů s formulářem kontaktujte webmastera.

Přehled poskytnutých
dotací v roce 2016

Přehled poskytnutých
dotací v roce 2015

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00/19:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu