Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vyhlášky a nařízení « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyhlášky a nařízení

Právní předpisy města

V samostatné působnosti vydává zastupitelstvo města obecně závazné vyhlášky.

V přenesené působnosti vydává rada města nařízení (statutární město Olomouc, které vykonává rozšířenou působnost, může vydávat i nařízení pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem).

Platnost nabývají právní předpisy dnem vyhlášení (první den vyvěšení na úřední desce).

Účinnost mohou nabývat právní předpisy vyhlášením (v odůvodněných případech), 15. dnem po vyhlášení nebo určitého dne (např. 1. 1. 2012).

Město vede evidenci právních předpisů, které vydalo. Všechny právní předpisy vydané od roku 1991, včetně jejich evidence, jsou přístupny na oddělení personálním a právním odboru kancelář tajemníka - mohou být poskytnuty i elektronicky ve formátu pdf).

Na internetu magistrát zpřístupňuje platné právní předpisy a elektronickou evidenci vedenou do roku 1995.

Použité zkratky:

OZV – obecně závazná vyhláška
ÚZ – úplné znění
SMOl – statutární město Olomouc
Datum u každého právního předpisu uvádí, od kdy je účinný.
V přehledu nejsou vedeny právní předpisy konzumované, tj. pouze zrušující jiný právní předpis.

Právní předpisy města

V samostatné působnosti vydává zastupitelstvo města obecně závazné vyhlášky.

V přenesené působnosti vydává rada města nařízení (statutární město Olomouc, které vykonává rozšířenou působnost, může vydávat i nařízení pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem).

Platnost nabývají právní předpisy dnem vyhlášení (první den vyvěšení na úřední desce).

Účinnost mohou nabývat právní předpisy vyhlášením (v odůvodněných případech), 15. dnem po vyhlášení nebo určitého dne (např. 1. 1. 2012).

Město vede evidenci právních předpisů, které vydalo. Všechny právní předpisy vydané od roku 1991, včetně jejich evidence, jsou přístupny na oddělení personálním a právním odboru kancelář tajemníka - mohou být poskytnuty i elektronicky ve formátu pdf).

Na internetu magistrát zpřístupňuje platné právní předpisy a elektronickou evidenci vedenou do roku 1995.

Použité zkratky:

OZV – obecně závazná vyhláška
ÚZ – úplné znění
SMOl – statutární město Olomouc
Datum u každého právního předpisu uvádí, od kdy je účinný.
V přehledu nejsou vedeny právní předpisy konzumované, tj. pouze zrušující jiný právní předpis.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

14. října 2019 (po)

Oblasti regulované právními předpisy statutárního města Olomouce.

Evidence právních předpisů SMOl vydaných od 1. 1. 1991 (aktualizace 14. 10. 2019).

Cenová mapa stavebních pozemků
1. 1. 2019 OZV č. 9/2018, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2019,
grafická část (webová aplikace), textová část
 
 
 
Daň z nemovitosti
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 OZV č. 6/2018 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města Olomouce  
1. 1. 2020 OZV č. 9/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města  
 
Komunální odpad
8. 7. 2015 OZV č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce  
1. 1. 2019 OZV č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
Lesní hospodářské osnovy
30. 6. 2017 Nařízení SMOl č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov „Olomouc – Jih“  
5. 7. 2018 Nařízení č. 4/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov „Olomouc – SEVER“  
 
Městská policie Olomouc
16. 10. 1996 OZV č. 20/1996 o Městské policii Olomouc ÚZ
18. 3. 2010 OZV č. 1/2010 kterou se mění OZV č. 20/1996  
 
Místní poplatky
1. 1. 2011 ze psů – OZV č. 8/2010 ÚZ
1. 1. 2011 za lázeňský a rekreační pobyt – OZV č. 9/2010 ÚZ
1. 1. 2011 ze vstupného – OZV č. 11/2010 ÚZ
1. 1. 2011 z ubytovací kapacity – OZV č. 12/2010 ÚZ
1. 1. 2011 OZV č. 16/2010 kterou se mění OZV č. 8-12/2010 o místních poplatcích  
14. 7. 2016 OZV č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ÚZ
1. 1. 2018 OZV č. 6/2017 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
20. 9. 2018 OZV č. 7/2018 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2017  
 
Parkování
24. 4. 2019 Nařízení č. 5/2019 o placeném parkování v Olomouci
Ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce účinný od 24. 4. 2019
 
 
Požární řád
1. 10. 2010 OZV č. 14/2010 Požární řád SMOl a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob  
 
Sjízdnost a schůdnost
31. 10. 2009 - 15. 10. 2019 Nařízení č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území SMOl  
16. 10. 2019 Nařízení č. 10/2019 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území SMOl, příloha 1, příloha 2  
 
Stanovení maximálních cen
1. 7. 2019 Nařízení SMOl 2/2019 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Olomouce  
11. 7. 2019 Nařízení SMOl č. 8/2019 o stanovení maximální ceny za služby krematoria, pronájem obřadní místnosti pro smuteční obřady a pohřební služby na území SMOl  
 
Symboly města
10. 7. 2010 OZV č. 5/2010 o symbolech města a jejich užití  
 
Spádové obvody
1. 4. 2018 OZV č. 2/2017 o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je SMOl  
1. 1. 2017 OZV č. 9/2016 o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je SMOl  
 
Tržní řád
1. 1. 2014 Nařízení č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád  
 
Regulační plány
Od roku 2008 jsou změny územního a regulačního plánu prováděny formou opatření obecné povahy, které vydává Zastupitelstvo města Olomouce a jejichž evdence je k dispozici zde.
8. 10. 2005 OZV č. 9/2005 o závazné části regulačního plánu městské památkové rezervace  
 
Veřejný pořádek
30. 12. 2018 OZV č. 10/2018, o nočním klidu ÚZ
26. 3. 2019 OZV č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2018  
5. 5. 2019 OZV č. 6/2019, kterou se mění a doplňuje OZV 10/2018 ve znění OZV 3/2019  
21. 6. 2019 OZV č. 7/2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2018 o nočním klidu, ve znění OZV č. 3/2019 a č. 6/2019  
16. 11. 2016 OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl ÚZ
26. 3. 2019 OZV č. 4/2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016  
15. 7. 2005 OZV č. 8/2005 o udržování čistoty a pořádku na území SMOl  
 
Výherní hrací přístroje
4. 1. 2014 o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her - OZV č. 5/2013  

| Poslední úprava: 14. října 2019 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu