Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vyhlášky a nařízení « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyhlášky a nařízení

Právní předpisy města

V samostatné působnosti vydává zastupitelstvo města obecně závazné vyhlášky.

V přenesené působnosti vydává rada města nařízení (statutární město Olomouc, které vykonává rozšířenou působnost, může vydávat i nařízení pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem).

Platnost nabývají právní předpisy dnem vyhlášení (první den vyvěšení na úřední desce).

Účinnost mohou nabývat právní předpisy vyhlášením (v odůvodněných případech), 15. dnem po vyhlášení nebo určitého dne (např. 1. 1. 2012).

Město vede evidenci právních předpisů, které vydalo. Všechny právní předpisy vydané od roku 1991, včetně jejich evidence, jsou přístupny na oddělení personálním a právním odboru kancelář tajemníka - mohou být poskytnuty i elektronicky ve formátu pdf).

Na internetu magistrát zpřístupňuje platné právní předpisy a elektronickou evidenci vedenou do roku 1991.

Použité zkratky:

OZV – obecně závazná vyhláška
ÚZ – úplné znění
SMOl – statutární město Olomouc
Datum u každého právního předpisu uvádí, od kdy je účinný.
V přehledu nejsou vedeny právní předpisy konzumované, tj. pouze zrušující jiný právní předpis.

Právní předpisy města

V samostatné působnosti vydává zastupitelstvo města obecně závazné vyhlášky.

V přenesené působnosti vydává rada města nařízení (statutární město Olomouc, které vykonává rozšířenou působnost, může vydávat i nařízení pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem).

Platnost nabývají právní předpisy dnem vyhlášení (první den vyvěšení na úřední desce).

Účinnost mohou nabývat právní předpisy vyhlášením (v odůvodněných případech), 15. dnem po vyhlášení nebo určitého dne (např. 1. 1. 2012).

Město vede evidenci právních předpisů, které vydalo. Všechny právní předpisy vydané od roku 1991, včetně jejich evidence, jsou přístupny na oddělení personálním a právním odboru kancelář tajemníka - mohou být poskytnuty i elektronicky ve formátu pdf).

Na internetu magistrát zpřístupňuje platné právní předpisy a elektronickou evidenci vedenou do roku 1991.

Použité zkratky:

OZV – obecně závazná vyhláška
ÚZ – úplné znění
SMOl – statutární město Olomouc
Datum u každého právního předpisu uvádí, od kdy je účinný.
V přehledu nejsou vedeny právní předpisy konzumované, tj. pouze zrušující jiný právní předpis.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

21. září 2020 (po)

Oblasti regulované právními předpisy statutárního města Olomouce.

Evidence právních předpisů SMOl vydaných od 1. 1. 1991 (evidence k 9. 9. 2020).

Cenová mapa stavebních pozemků
1. 1. 2020 OZV č. 19/2019 kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2020,
grafická část (webová aplikace), grafická část, textová část
 
 
Daň z nemovitosti
1. 1. 2020 OZV č. 9/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města  
 
Komunální odpad
8. 7. 2015 OZV č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce  
1. 1. 2020 OZV č. 14/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
Lesní hospodářské osnovy
30. 6. 2017 Nařízení SMOl č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov „Olomouc – Jih“  
5. 7. 2018 Nařízení č. 4/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov „Olomouc – SEVER“  
 
Městská policie Olomouc
16. 10. 1996 OZV č. 20/1996 o Městské policii Olomouc ÚZ
18. 3. 2010 OZV č. 1/2010 kterou se mění OZV č. 20/1996  
 
Místní poplatky
1. 1. 2020 OZV č. 14/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
1. 1. 2020 OZV č. 15/2019 o místním poplatku ze psů  
1. 1. 2020 OZV č. 16/2019 o místním poplatku z pobytu  
1. 1. 2020 OZV č. 17/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ÚZ
6. 4. 2020 OZV č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 17/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
 
Parkování
Účinnost nařízení 5/2019, o placeném parkování v Olomouci, ve znění nařízení 13/2019 pozastavena od 16.3. do 27.4.2020, a to na základě usnesení vlády 84/2020 Sb. (viz část V. bod 7), 127/2020 Sb. (viz část III.), 143/2020 Sb. a 213/2020 Sb.
24. 4. 2019 Nařízení č. 5/2019 o placeném parkování v Olomouci
Ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce účinný od 24. 4. 2019
 
1. 1. 2020 Nařízení č. 13/2019, kterým se mění nařízení č., 5/2019 - změna zóny  
 
Požární řád
15. 7. 2020 OZV č. 8/2020 Požární řád statutárního města Olomouce, příloha 1, příloha 2, příloha 3  
 
Sjízdnost a schůdnost
16. 10. 2019 Nařízení č. 10/2019 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území SMOl, příloha 1, příloha 2  
 
Stanovení maximálních cen
1. 4. 2020 Nařízení SMOl 1/2020 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Olomouce  
11. 7. 2019 Nařízení SMOl č. 8/2019 o stanovení maximální ceny za služby krematoria, pronájem obřadní místnosti pro smuteční obřady a pohřební služby na území SMOl  
 
Symboly města
10. 7. 2010 OZV č. 5/2010 o symbolech města a jejich užití  
 
Spádové obvody
1. 4. 2018 OZV č. 2/2017 o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je SMOl  
1. 1. 2017 OZV č. 9/2016 o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je SMOl  
 
Tržní řád
1. 1. 2014 Nařízení č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád ÚZ
24. 6. 2020 Nařízení č. 4/2020, kterým se mění nařízení č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád  
 
Regulační plány
Od roku 2008 jsou změny územního a regulačního plánu prováděny formou opatření obecné povahy, které vydává Zastupitelstvo města Olomouce a jejichž evdence je k dispozici zde.
8. 10. 2005 OZV č. 9/2005 o závazné části regulačního plánu městské památkové rezervace  
 
Veřejný pořádek
30. 12. 2019 OZV č. 18/2019 o nočním klidu (na rok 2020) ÚZ
26. 3. 2020 OZV č. 2/2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 18/2019, o nočním klidu  
3. 7. 2020 OZV č. 9/2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 18/2019, o nočním klidu, ve znění OZV č. 2/2020  
16. 11. 2016 OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl ÚZ
26. 3. 2019 OZV č. 4/2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016  
8. 1. 2020 OZV č. 12/2019, kterou se mění a doplňuje OZV č.4/2016, ve znění OZV č. 4/2019  
27. 11. 2019 OZV č. 11/2019, o regulaci provozní doby hostinských provozoven  
15. 7. 2020 OZV č. 5/2020 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Olomouci  
15. 7. 2020 OZV č. 6/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Olomouci  
15. 7. 2020 OZV č. 7/2020 o zákazu používání zábavní pyrotechniky na území části města Svatý Kopeček  
16. 7. 2020 OZV č. 10/2020 o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích ÚZ
24. 9. 2020 OZV č. 11/2020, kterou se doplňuje OZV o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích  
 
Výherní hrací přístroje
4. 1. 2014 o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her - OZV č. 5/2013  

| Poslední úprava: 21. září 2020 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu