Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyhlášky a nařízení

Právní předpisy města

V samostatné působnosti vydává zastupitelstvo města obecně závazné vyhlášky.

V přenesené působnosti vydává rada města nařízení (statutární město Olomouc, které vykonává rozšířenou působnost, může vydávat i nařízení pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem).

Platnost nabývají právní předpisy dnem vyhlášení (první den vyvěšení na úřední desce).

Účinnost mohou nabývat právní předpisy vyhlášením (v odůvodněných případech), 15. dnem po vyhlášení nebo určitého dne (např. 1. 1. 2012).

Město vede evidenci právních předpisů, které vydalo. Všechny právní předpisy vydané od roku 1991, včetně jejich evidence, jsou přístupny na oddělení personálním a právním odboru kancelář tajemníka - mohou být poskytnuty i elektronicky ve formátu pdf).

Na internetu magistrát zpřístupňuje platné právní předpisy a elektronickou evidenci vedenou do roku 1991.

Použité zkratky:

OZV – obecně závazná vyhláška
ÚZ – úplné znění
SMOl – statutární město Olomouc
Datum u každého právního předpisu uvádí, od kdy je účinný.
V přehledu nejsou vedeny právní předpisy konzumované, tj. pouze zrušující jiný právní předpis.

Právní předpisy města

V samostatné působnosti vydává zastupitelstvo města obecně závazné vyhlášky.

V přenesené působnosti vydává rada města nařízení (statutární město Olomouc, které vykonává rozšířenou působnost, může vydávat i nařízení pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem).

Platnost nabývají právní předpisy dnem vyhlášení (první den vyvěšení na úřední desce).

Účinnost mohou nabývat právní předpisy vyhlášením (v odůvodněných případech), 15. dnem po vyhlášení nebo určitého dne (např. 1. 1. 2012).

Město vede evidenci právních předpisů, které vydalo. Všechny právní předpisy vydané od roku 1991, včetně jejich evidence, jsou přístupny na oddělení personálním a právním odboru kancelář tajemníka - mohou být poskytnuty i elektronicky ve formátu pdf).

Na internetu magistrát zpřístupňuje platné právní předpisy a elektronickou evidenci vedenou do roku 1991.

Použité zkratky:

OZV – obecně závazná vyhláška
ÚZ – úplné znění
SMOl – statutární město Olomouc
Datum u každého právního předpisu uvádí, od kdy je účinný.
V přehledu nejsou vedeny právní předpisy konzumované, tj. pouze zrušující jiný právní předpis.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

23. března 2023 (čt)

Oblasti regulované právními předpisy statutárního města Olomouce.

Evidence právních předpisů SMOl vydaných od 1. 1. 1991 (evidence k 20. 3. 2023).

Cenová mapa stavebních pozemků
1. 1. 2023 OZV č. 12/2022 kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2023,
příloha 1 - textová část, příloha 2 - grafická část, webová aplikace
 
 
Daň z nemovitosti
1. 1. 2020 OZV č. 9/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města ÚZ
1. 1. 2022 OZV č. 9/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města Olomouce  
 
Komunální odpad
1. 1. 2022 OZV č. 13/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  
 
Lesní hospodářské osnovy
30. 6. 2017 Nařízení SMOl č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov „Olomouc – Jih“  
5. 7. 2018 Nařízení č. 4/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov „Olomouc – SEVER“  
 
Městská policie Olomouc
16. 10. 1996 OZV č. 20/1996 o Městské policii Olomouc ÚZ
18. 3. 2010 OZV č. 1/2010 kterou se mění OZV č. 20/1996  
 
Místní poplatky
1. 1. 2022 OZV č. 11/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
1. 1. 2020 OZV č. 15/2019 o místním poplatku ze psů ÚZ
1. 1. 2021 OZV č. 13/2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 15/2019, o místním poplatku ze psů  
1. 1. 2023 OZV č. 14/2020, o místním poplatku z pobytu ÚZ
23. 6. 2021 OZV č. 6/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2020, o místním poplatku z pobytu  
1. 1. 2023 OZV č. 13/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ÚZ
22. 6. 2022 OZV č. 6/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
 
Parkování
2.5.2022 Nařízení č. 5/2022 o placeném parkování v Olomouci
Zóny placeného parkování a zpoplatněné parkovací plochy v Olomouci
Ceník za stání silničních motorových vozidel v zónách placeného parkování a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce
 
 
Požární řád
15. 7. 2020 OZV č. 8/2020 Požární řád statutárního města Olomouce, příloha 1, příloha 2, příloha 3  
 
Sjízdnost a schůdnost
16. 10. 2019 Nařízení č. 10/2019 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území SMOl, příloha 1, příloha 2  
 
Stanovení maximálních cen
1. 1. 2023 Nařízení SMOl č. 11/2022 o stanovení maximální ceny za pohřební služby na území statutárního města Olomouce  
1. 7. 2021 Nařízení SMOl 5/2021 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Olomouce  
 
Symboly města
10. 7. 2010 OZV č. 5/2010 o symbolech města a jejich užití  
 
Spádové obvody
1. 4. 2023 OZV č. 1/2023 o školských obvodech MŠ, jejichž zřizovatelem je SMOl  
1. 4. 2023 OZV č. 2/2023 o školských obvodech ZŠ, jejichž zřizovatelem je SMOl  
1. 4. 2021 OZV č. 1/2021 o školských obvodech MŠ, jejichž zřizovatelem je SMOl  
1. 4. 2021 OZV č. 2/2021 o školských obvodech ZŠ, jejichž zřizovatelem je SMOl  
 
Nařízení týkající se obchodních činností
26.10.2022 Nařízení č. 10/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení SMOl č. 4/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád  
1.7.2022 Nařízení č. 8/2022, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo pro výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích.  
1. 1. 2014 Nařízení č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád ÚZ
24. 6. 2020 Nařízení č. 4/2020, kterým se mění nařízení č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád  
 
Regulační plány
Od roku 2008 jsou změny územního a regulačního plánu prováděny formou opatření obecné povahy, které vydává Zastupitelstvo města Olomouce a jejichž evdence je k dispozici zde.
 
Veřejný pořádek
23. 3. 2023 OZV č. 3/2023, o nočním klidu  
23. 3. 2023 OZV č. 4/2023 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl  
27. 11. 2019 OZV č. 11/2019, o regulaci provozní doby hostinských provozoven  
23. 3. 2022 OZV č. 4/2022 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Olomouci  
15. 7. 2020 OZV č. 6/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Olomouci  
15. 7. 2020 OZV č. 7/2020 o zákazu používání zábavní pyrotechniky na území části města Svatý Kopeček  
16. 7. 2020 OZV č. 10/2020 o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích ÚZ
24. 9. 2020 OZV č. 11/2020, kterou se doplňuje OZV o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích  
 
Výherní hrací přístroje
4. 1. 2014 OZV č. 5/2013 o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her  

| Poslední úprava: 23. března 2023 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon