Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Vyhlášky a nařízení

Právní předpisy města

V samostatné působnosti vydává zastupitelstvo města obecně závazné vyhlášky.

V přenesené působnosti vydává rada města nařízení (statutární město Olomouc, které vykonává rozšířenou působnost, může vydávat i nařízení pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem).

Platnost nabývají právní předpisy dnem vyhlášení (první den vyvěšení na úřední desce magistrátu).

Účinnost mohou nabývat právní předpisy nejdříve a v odůvodněných případech vyhlášením), patnáctým dnem po vyhlášení nebo určitého dne (který však nesmí být dřívější než je den vyhlášení (např. 1. 1. 20…).

Město vede evidenci právních předpisů, které vydalo. Všechny právní předpisy vydané od roku 1991, včetně jejich evidence, jsou přístupny na odboru právním - mohou být poskytnuty i elektronicky ve formátu pdf.

Na internetu magistrát zpřístupňuje platné právní předpisy a elektronickou evidenci vedenou do roku 1991.

Použité zkratky:

OZV – obecně závazná vyhláška
ÚZ – úplné znění včetně zapracovaných změn
SMOl – statutární město Olomouc
Datum u každého právního předpisu uvádí, od kdy je účinný.

Právní předpisy města

V samostatné působnosti vydává zastupitelstvo města obecně závazné vyhlášky.

V přenesené působnosti vydává rada města nařízení (statutární město Olomouc, které vykonává rozšířenou působnost, může vydávat i nařízení pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem).

Platnost nabývají právní předpisy dnem vyhlášení (první den vyvěšení na úřední desce magistrátu).

Účinnost mohou nabývat právní předpisy nejdříve a v odůvodněných případech vyhlášením), patnáctým dnem po vyhlášení nebo určitého dne (který však nesmí být dřívější než je den vyhlášení (např. 1. 1. 20…).

Město vede evidenci právních předpisů, které vydalo. Všechny právní předpisy vydané od roku 1991, včetně jejich evidence, jsou přístupny na odboru právním - mohou být poskytnuty i elektronicky ve formátu pdf.

Na internetu magistrát zpřístupňuje platné právní předpisy a elektronickou evidenci vedenou do roku 1991.

Použité zkratky:

OZV – obecně závazná vyhláška
ÚZ – úplné znění včetně zapracovaných změn
SMOl – statutární město Olomouc
Datum u každého právního předpisu uvádí, od kdy je účinný.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Oblasti regulované právními předpisy statutárního města Olomouce.

Evidence právních předpisů SMOl vydaných od 1. 1. 1991 (evidence k 25. 11. 2021).

Cenová mapa stavebních pozemků
1. 1. 2021 OZV č. 17/2020 kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2021,
příloha 1 - textová část, grafická část, webová aplikace
 
 
Daň z nemovitosti
1. 1. 2020 OZV č. 9/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města ÚZ
1. 1. 2022 OZV č. 9/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města Olomouce  
 
Komunální odpad
1. 1. 2022 OZV č. 11/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 OZV č. 12/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
8. 7. 2015 OZV č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce  
 
Lesní hospodářské osnovy
30. 6. 2017 Nařízení SMOl č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov „Olomouc – Jih“  
5. 7. 2018 Nařízení č. 4/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov „Olomouc – SEVER“  
 
Městská policie Olomouc
16. 10. 1996 OZV č. 20/1996 o Městské policii Olomouc ÚZ
18. 3. 2010 OZV č. 1/2010 kterou se mění OZV č. 20/1996  
 
Místní poplatky
1. 1. 2022 OZV č. 11/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 OZV č. 12/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
1. 1. 2020 OZV č. 15/2019 o místním poplatku ze psů ÚZ
1. 1. 2021 OZV č. 13/2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 15/2019, o místním poplatku ze psů  
1. 1. 2023 OZV č. 14/2020, o místním poplatku z pobytu ÚZ
23. 6. 2021 OZV č. 6/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2020, o místním poplatku z pobytu  
23. 6. 2021 OZV č. 7/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
 
Parkování
Účinnost nařízení 5/2019, o placeném parkování v Olomouci, ve znění nařízení 13/2019 pozastavena od 16.3. do 27.4.2020, a to na základě usnesení vlády 84/2020 Sb. (viz část V. bod 7), 127/2020 Sb. (viz část III.), 143/2020 Sb. a 213/2020 Sb.
24. 4. 2019 Nařízení č. 5/2019 o placeném parkování v Olomouci
Ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce účinný od 24. 4. 2019
 
1. 1. 2020 Nařízení č. 13/2019, kterým se mění nařízení č., 5/2019 - změna zóny  
 
Požární řád
15. 7. 2020 OZV č. 8/2020 Požární řád statutárního města Olomouce, příloha 1, příloha 2, příloha 3  
 
Sjízdnost a schůdnost
16. 10. 2019 Nařízení č. 10/2019 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území SMOl, příloha 1, příloha 2  
 
Stanovení maximálních cen
1. 7. 2021 Nařízení SMOl 5/2021 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Olomouce  
11. 7. 2019 Nařízení SMOl č. 8/2019 o stanovení maximální ceny za služby krematoria, pronájem obřadní místnosti pro smuteční obřady a pohřební služby na území SMOl  
 
Symboly města
10. 7. 2010 OZV č. 5/2010 o symbolech města a jejich užití  
 
Spádové obvody
1. 4. 2021 OZV č. 1/2021 o školských obvodech MŠ, jejichž zřizovatelem je SMOl  
1. 4. 2021 OZV č. 2/2021 o školských obvodech ZŠ, jejichž zřizovatelem je SMOl  
 
Tržní řád
1. 1. 2014 Nařízení č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád ÚZ
24. 6. 2020 Nařízení č. 4/2020, kterým se mění nařízení č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád  
 
Regulační plány
Od roku 2008 jsou změny územního a regulačního plánu prováděny formou opatření obecné povahy, které vydává Zastupitelstvo města Olomouce a jejichž evdence je k dispozici zde.
 
Veřejný pořádek
24. 3. 2021 OZV č. 3/2021, o nočním klidu ÚZ
23. 6. 2021 OZV č. 8/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o nočním klidu  
12. 9. 2021 OZV č. 10/2021, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2021 o nočním klidu, ve znění OZV č. 8/2021  
16. 11. 2016 OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl ÚZ
26. 3. 2019 OZV č. 4/2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016  
8. 1. 2020 OZV č. 12/2019, kterou se mění a doplňuje OZV č.4/2016, ve znění OZV č. 4/2019  
27. 11. 2019 OZV č. 11/2019, o regulaci provozní doby hostinských provozoven  
15. 7. 2020 OZV č. 5/2020 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Olomouci  
15. 7. 2020 OZV č. 6/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Olomouci  
15. 7. 2020 OZV č. 7/2020 o zákazu používání zábavní pyrotechniky na území části města Svatý Kopeček  
16. 7. 2020 OZV č. 10/2020 o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích ÚZ
24. 9. 2020 OZV č. 11/2020, kterou se doplňuje OZV o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích  
 
Výherní hrací přístroje
4. 1. 2014 o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her - OZV č. 5/2013  

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu