Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Matriční úřad

Matriční úřad Olomouc

Matriční úřad Olomouc

Matriční úřad Olomouc vede matriční knihy pro město Olomouc a dále pro obce Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky, Těšetice, Ústín (podle příl.č. 1 vyhlášky 207/2001 Sb.)

Matriční činnost je upravena

  • zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou č. 207/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • zákonem č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb.
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Veškeré doklady, předkládané matričnímu úřadu, musí být předkládány v originále.

 

Životní situace (potřebuji vyřídit)

Potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin

Matriční úřad vede sbírku listin (podklady pro zápis do matriky) za každý kalendářní rok samostatně. Začátkem následujícího kalendářního roku předává matriční úřad sbírku listin do úschovy Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a.
Pokud tedy potřebujete zjistit nebo potvrdit údaje ze sbírky listin (např. hodina narození), obraťte se s žádostí v aktuálním roce na matriku, v ostatních případech na oddělení správních činností Krajského úřadu Olomouckého kraje – kontakty ZDE.

Správní poplatek za potvrzení je 50,- Kč.

Prohlášení o volbě druhého jména

Chcete-li užívat dvě jména, můžete si druhé jméno zvolit. Prohlášení učiníte před matričním úřadem podle trvalého pobytu, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k "automatickému obnovení" dvou jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení.

Co připojíte k prohlášení:

  • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména
  • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru. Rovněž při zápisu uzavření manželství (nebo vzniku registrovaného partnerství) lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru.

Pokud je již příjmení ženy nebo příjmení dítěte ženského pohlaví zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze i dodatečně požádat o uvedení tohoto příjmení v mužském tvaru.

Tiskopisy a další podrobnosti o možnostech zápisu příjmení v mužském tvaru Vám poskytnou pracovníci matriky.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon