Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Městské organizace « O městě

Sociální sítě

O městě » Městské organizace

Městské organizace

Školství

Mateřské a základní školy

Provoz základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc zajišťuje odbor školství Magistrátu města Olomouce. Seznam ZŠ a MŠ


Příspěvkové organizace

Hřbitovy města Olomouce

Společnost Hřbitovy města Olomouce spravuje jedenáct veřejných pohřebišť. Svými službami se snaží o vznik nových a údržbu již existujících míst posledního spočinutí našich předků.
tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 413 703
IČ: 00534943 | E-mail: hrbitovy@olomouc.eu | www.olomouc.eu/hrbitovy

 


 

Knihovna města Olomouce

Veřejná knihovna v Olomouci byla již od svého vzniku 1. prosince 1889 důležitou součástí kulturního života města. Nyní ji tvoří 17 knihoven na celém území města, má asi 300 000 knihovních jednotek a 12 000 čtenářů, kteří si za rok vypůjčí přes půl milionu knih, novin, časopisů, hudebnin, gramofonových desek a CD.
nám. Republiky 856/1, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 545 111
IČ: 00096733 | E-mail: knihovna@kmol.cz | www.kmol.cz

 


 

Moravská filharmonie Olomouc

Moravská filharmonie patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Za více než 70 let svého působení si vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár. Moravská filharmonie intenzivně propaguje soudobou českou i světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí i fakt, že již uvedla více než 250 novinek.
Horní náměstí 424/23, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 206 520
IČ: 00100617 | E-mail: mfo@mfo.cz | www.mfo.cz
- Výběrové řízení na pracovní pozici: Asistent
- Výběrové řízení na pracovní pozici: Správce hudebního fondu

 


 

Moravské divadlo Olomouc

Moravské divadlo Olomouc je stálou českou divadelní scénou již od roku 1920. Také je jediným divadlem se třemi uměleckými soubory na střední a východní Moravě. Svým návštěvníkům tak nabízí činoherní představení, balet, operu, operetu i muzikály.
tř. Svobody 432/33, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 500 111
IČ: 00100544 | E-mail: info@mdol.cz | www.moravskedivadlo.cz

 


 

Zoologická zahrada Olomouc

Zoo je umístěná v krásných lesích v blízkosti krajského města a je snadno dostupná MHD. Chová na 1600 kusů zvířat v 401 druzích. Nabízí možnost prohlídky mnoha vzácných druhů zvířat v pěti pavilonech, jízdu vláčkem nebo 32 metrů vysokou vyhlídkovou věž.
Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček
IČ: 00096814 | E-mail: reditel@zoo-olomouc.cz | zoo-olomouc.cz

 


 

Akciové společnosti s městskou účastí

Aquapark Olomouc, a. s.

Aquapark Olomouc představuje výjimečný projekt, který návštěvníkům nabízí zajímavé adrenalinové a relaxační vodní atrakce, odpočinkové zóny, masáže a solária v atraktivním prostředí, to vše v rámci jednoho komplexního provozu tvořeného vnitřní bazénovou halou a venkovním areálem s travnatými rekreačními plochami.
Kafkova 21, 783 01 Olomouc - Slavonín | Tel.: +420 588 517 770 (771)
IČ: 27820378 | E-mail: info@aqua-olomouc.cz | www.aqua-olomouc.cz

 


 

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

Pomocí celkem 23 linek autobusů a 7 linek tramvají přepraví Dopravní podnik města Olomuce ročně asi 58 milionů cestujících. Kromě běžných typů autobusů a tramvají využívaných denně vlastní DPMO i 3 historické tramvaje, které vypravuje při zvláštních příležitostech a oslavách.
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc | Tel: +420 585 533 111
IČ: 47676639 | E-mail: dpmo@dpmo.cz | www.dpmo.cz

 


 

Lesy města Olomouce, a. s.

Správa lesů města Olomouce byla založena v roce1993 jako příspěvková organizace. Předmětem jejího fungování je zajištění správy a provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesa při trvale udržitelném hospodaření na lesním majetku města.
Lomená 177/4, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 414 726
IČ: 28633032 | E-mail: lesyol@lesyol.cz | www.lesyol.cz

 


 

Olterm & TD Olomouc, a. s.

Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s., byla založena v roce 1994. Je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciární a komerční sféru. Zajišťuje i provoz Plaveckého stadionu Olomouc a provoz Aquacentra Delfínek.
Janského 469/8, Olomouc, PSČ 779 00 | Tel.: +420 585 423 537
IČ: 47677511 | E-mail: info@olterm.cz | www.olterm.cz

 


 

SK Sigma Olomouc, a. s.

SK Sigma Olomouc patří mezi tradiční kluby české nejvyšší fotbalové soutěže. První ligu poprvé okusila v ročníku 1982-1983, se střídavými úspěchy bojuje v první lize nepřetržitě již osmadvacátou sezonu.
Legionářská 1165/12, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 223 380
IČ: 61974633 | E-mail: sekretariat@sigmafotbal.cz | www.sigmafotbal.cz

 


 

Správa nemovitostí Olomouc, a. s.

Správa Nemovitostí Olomouc, a.s. byla založena v roce 2001 statutárním městem Olomouc. Do činnosti společnosti patří pronájem bytových i nebytových prostor, zajišťovaní oprav a údržba nájemných bytů, jakož i poradenství o možnostech získání bytu.
Školní 202/2, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 238 111
IČ: 25898736 | E-mail: info@sno.cz | http://www.sno.cz

 


 

Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s.

Korespondenční adresa: Na střelnici 1337/41, 771 00 Olomouc – Nová Ulice
Sídlo společnosti: Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 734 787 991
IČ: 05366488 | www.sszo.cz

 


 

Technické služby města Olomouce, a. s.

Společnost zabezpečuje svoz a likvidaci komunálního odpadu, opravy a údržbu komunikací, čistění města, provoz a údržbu veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení i údržbu veřejné zeleně.
Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 700 000
IČ: 25826603 | E-mail: dispecink@tsmo.cz | www.tsmo.cz

 


 

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.

Vodohospodářská společnost Olomouc vznikla v roce 1994. Do její činnosti patří především provozovaní vodovodu a kanalizace, čistění kanalizačních sítí, laboratorní rozbory pitné a odpadní vody, monitoring kanalizace či poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany | Tel.: +420 585 536 384
IČ: 47675772 | E-mail: vhs@vhs-ol.cz | www.vhs-ol.cz

 


 

Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., provozuje výstavnickou činnost, v současné době pořádá celoročně patnáct různorodých výstav a veletrhů ve výstavním areálu ve Smetanových sadech. Zároveň pečuje o 47 ha olomouckých parků, včetně sbírkových skleníků, rozária a botanické zahrady.
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc | Tel.: +420 585 726 111
IČ: 25848526 | E-mail: info@flora-ol.cz | www.flora-ol.cz

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu