Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování

Základní informace

Základní informace

1. ledna 2015 (čt)

Vítáme Vás na stránkách věnovaných problematice územního plánování, která je upravena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Působnost ve věcech územního plánování vykonává odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce jako úřad územního plánování pro území statutárního města Olomouc a pro území obcí ve svém správním obvodu „obce s rozšířenou působností“ (dále jen ORP) dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění.Vyberte si z nabídky "Územní plánování" vlevo.


Poslední úprava: 1. ledna 2015 (čt)

Územní plánování

název článku:
perex:

V rámci společného jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi je k nahlédnutí vystaveno řešení návrhu Změny č. V ÚP Olomouc.


perex:

Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce připravil na čtvrtek 19. října veřejné projednání studie, která se zabývá ulicemi Sokolská, Zámečnická, U Hradeb, Slovenská, Kačení a Vodární. Mimo jiné zde má vzniknou i odbočovací větev tramvajové trati ve směru od Koruny.


název článku:

Varianty pro náměstí Republiky

5. října 2017 (čt)
perex:

V rámci festivalu Dne architektury v Olomouci byly veřejnosti dne 4. 10. 2017 představeny pracovní varianty řešení studie náměstí Republiky a navazujícího území.


perex:

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Regulačního plánu RP-21 sídliště Brněnská s odborným výkladem se uskuteční:


perex:

Jedním z velmi významných veřejných prostranství v Olomouci je náměstí Republiky, Biskupské náměstí a přilehlé ulice. Město Olomouc připravuje studii, která určí budoucnost těchto veřejných prostranství.


název článku:
perex:

Veřejná diskuze k analytické části studie řešící budoucí podobu náměstí Republiky a navazujícího okolí, tedy ulic Křížkovského, Mariánské,  Wurmovy či Biskupského náměstí, se uskutečnila v pondělí ve Vlastivědném muzeu. Jedno ze tří nejdůležitějších a historicky nejvýznamnějších náměstí by lidé chtěli v budoucnu oživit koncerty, trhy a dalšími aktivitami.


perex:

Město Olomouc hledá budoucí podobu náměstí Republiky a blízkého navazujícího okolí. Z toho důvodu bylo zahájeno zpracování studie veřejného prostranství Náměstí Republiky – ulice Křížkovského – ulice Mariánská- Akademická – ulice Wurmova – Biskupské náměstí.perex:

Návrh Změny č. II Územního plánu Olomouc řeší výškovou regulaci v ploše 03/056P v k.ú. Olomouc–město, která byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě. Zpracovaný návrh změny byl projednán ve společném jednání s dotčenými orgány a vzhledem k tomu, že ze strany Ministerstva kultury ČR jako dotčeného orgánu památkové péče bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko, byl návrh výškové regulace přepracován dle jeho požadavků. Přepracovaný návrh je nyní předkládán k veřejnému projednání.Stránky: {1, 2 , 3 , 4 , … , 7}      další »

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu