Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány

Pořizované RP:

Pořizované RP:

Regulační plány

Regulační plán je podrobnější územně plánovací dokumentací, která zpřesňuje koncepci územního plánu. V řešeném území stanovuje podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.

Přehled platných regulačních plánů:

 

Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc

Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc byl schválen na jednání ZMO dne 1.7.1999. Pod odkazem najdete aktuální stav dokumentace po změnách.

Regulační plán RP Teichmannova - Peškova

Regulační plán RP Teichmannova - Peškova byl vydán ZMO na jednání dne 11.9.2019 jako OOP č. 2/2019 a nabývá účinnosti dne 3.10.2019.

Regulační plán RP-08 Kosmonautů

Regulační plán RP-08 Kosmonautů byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 4/2018 a účinnosti nabyl dne 2.1.2019.

Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova

Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 5/2018 a účinnosti nabyl dne 2.1.2019.

Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce

Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce byl vydán zastupitelstvem dne 19.12.2017 opatřením obecné povahy č. 4/2017 a účinnosti nabyl dne 5.1.2018.

Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova

Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova byl vydán ZMO na jednání dne 11.9.2019 jako OOP č. 5/2019 a nabývá účinnosti dne 11.10.2019.

Regulační plán RP-17 Sídliště Povel

Regulační plán RP-17 Sídliště Povel byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 6/2018 a účinnosti nabyl dne 2.1.2019.

Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova

Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova byl vydán ZMO na jednání dne 11.9.2019 jako OOP č. 3/2019 a nabývá účinnosti dne 11.10.2019.

Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova

Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova byl vydán ZMO na jednání dne 11.9.2019 jako OOP č. 4/2019 a nabývá účinnosti dne 11.10.2019.

Regulační plán RP - 21 sídliště Brněnská

Regulační plán RP - 21 sídliště Brněnská byl vydán zastupitelstvem dne 19.12.2017 opatřením obecné povahy č. 5/2017 a účinnosti nabyl dne 5.1.2018.

Regulační plán RP - 22 Sídliště Neředín - Nová Ulice

Regulační plán RP - 22 Sídliště Neředín - Nová Ulice byl vydán zastupitelstvem dne 9.3.2020 opatřením obecné povahy č. 1/2020 a účinnosti nabyl dne 27.3.2020.

Regulační plán RP-23 Sídliště Norská

Regulační plán RP-23 Sídliště Norská byl vydán zastupitelstvem dne 13.12.2019 opatřením obecné povahy č. 7/2019 a účinnosti nabyl dne 28.1.2020.

Regulační plán RP-24 Pražská-východ

Regulační plán RP-24 Pražská-východ byl vydán zastupitelstvem dne 17.6.2019 opatřením obecné povahy č. 1/2019 a účinnosti nabyl dne 4.7.2019.

 

Přehled platných regulačních plánů, rozpracovaných regulačních plánů a ploch kde je pořízení a vydání regulačních plánů podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití:

Mapka v základním zobrazení ukazuje pouze plochy s platnými regulačními plány. Plochy rozpracovaných RP (pořizovaných z podnětu) a plochy s podmínkou vydání regulačního plánu z podnětu či na žádost je možné zobrazit vybráním příslušné vrstvy z nabídky skryté pod ikonou znázorňující vrstvy v pravé horní části mapky. Ikona s lupou umožňuje vyhledávat konkrétní adresu.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon