Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Odkazy

Zajímavé odkazy v územním plánování

Ministerstvo pro územní rozvoj

Hlavní stránka webového portálu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

 

 

logo_mmr

MMR - územní plánování a stavební řád

Webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky - odboru územního plánování.

Odbor územního plánování ministerstva pro místní rozvoj zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a územního rozhodování. Vedle toho se podílí na přípravě základních právních norem v příslušných oblastech a na realizaci programů nadnárodní a meziregionální spolupráce.

logo_mmr

Portál územního plánování - ČR

Cílem portálu je veřejnosti, projektantům, pracovníkům státní správy a samosprávy zpřístupnit na Internetu relevantní informace z oblasti územního plánování, jako podklad pro efektivní práci a rozhodování.

ikona_uur_portal

Portál územního plánování - Olomoucký kraj

Portál poskytuje výstupy územně analytických podkladů a územního plánování jak v textové, tak v grafické podobě, dále mapové podklady jako je účelová katastrální mapa nebo ortofoto a odkazuje na stránky Krajského úřadu Olomouckého kraje poskytující další informace týkající se územního plánování, zejména na zásady územního rozvoje a územní studie.

logo_portal_kuok

Wikipedia

Územní plánování na stránkách otevřené encyklopedie Wikipedia.

Wikipedia-logo-v2

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon