Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby

Sociální služby a související služby statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc zajišťuje nepřetržitou krizovou, havarijní telefonickou službu pro zajištění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pro případ vzniku situace, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 92 písmena a) zajišťuje „osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby.“ Týká se tedy území statutárního města Olomouce a správního území obce s rozšířenou působností.

Krizovou, havarijní službu vykonává odbor sociálních věcí MMOl (tel.: 724 206 544), který je výkonným orgánem této služby. Havarijní služba může být aktivována i v případě nutnosti koordinace výkonu státní správy. Tuto službu zajišťují vybraní zaměstnanci MMOl. Služba je dostupná po celý kalendářní rok a je stanovena v týdenních intervalech s povinností dosažitelnosti po dobu 24 hodin denně.

Kluby pro seniory a časopis Olomoucký senior

Statutární město Olomouc je zřizovatelem a provozovatelem již 19 klubů pro seniory a 1 klubovny pro seniory. Snahou města je, aby kluby byly dostupné nejen v centru a okolí, ale i ve všech jeho částech.

 

Azylový dům

Posláním Azylového domu je prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a individuální sociální práce podpořit muže v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti, rozvoji schopností pro hledání vhodných východisek a aktivním řešení jejich životní situace a zvládání nároků každodenního života.

 

Noclehárna

Posláním Noclehárny je nabízet pomoc mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení, a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit v rámci sociálního poradenství.

 

Domov pro ženy a matky s dětmi

Posláním Domova je poskytnout pobytové služby ženám, matkám s nezletilými dětmi, matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám starším 18-ti let, pokud se ocitnou v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a tím zabránit ponižování jejich lidské důstojnosti či sociálnímu vyloučení.

 

Byty pro seniory

Byty pro seniory (dále jen „BPS“) jsou určené pro bydlení občanů seniorského věku, resp. příjemců starobního a plného invalidního důchodu. Byty v BPS jsou byty zvláštního určení, které jsou určeny zejména pro občany žijící osaměle, příjemce pečovatelské služby, občany, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu, dostupnosti bydlení, apod. pomoc.

 

Bezbarierové byty

Bezbariérové byty (BB) jsou určené pro bydlení zdravotně postižených občanů. Byty v DPS a BB jsou určeny zejména pro občany žijící osaměle, příjemce pečovatelské služby, občany, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci.

 

Dětské skupiny statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc provozuje dvě dětské skupiny, a to na tř. Spojenců 14 v centru města. Budova je umístěna ve vilové zástavbě tzv. „Úřední čtvrti“ a přímo navazuje na park Čechovy sady. Kapacita Dětské skupiny Ječmínek je 15 dětí a kapacita Dětské skupiny Kaštánek je 20 dětí. Služba je určena pro děti do 3 let věku.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon