Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Domy s pečovatelskou službou « Související služby « Sociální služby « Občané

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Související služby » Domy s pečovatelskou službou

Byty pro seniory

Byty pro seniory

Byty pro seniory (dále jen „BPS“) jsou určené pro bydlení občanů seniorského věku, resp. příjemců starobního a plného invalidního důchodu. Byty v BPS jsou byty zvláštního určení, které jsou určeny zejména pro občany žijící osaměle, příjemce pečovatelské služby, občany, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu, dostupnosti bydlení, apod. pomoc.

Statutární město Olomouc je zřizovatelem a provozovatelem domů s byty pro seniory v sedmi lokalitách města.

Nájemní vztahy na tyto byty se řídí Pravidly pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení v majetku statutárního města Olomouce.

Cílová skupina

Pro koho jsou BPS určeny

Byty pro seniory jsou určené občanům ve starobním nebo plném invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňují, i za předpokladu poskytování sociálních služeb v potřebném rozsahu, vést poměrně samostatný život.

Komu BPS neslouží

Byty neslouží pro ubytování občanů, kteří jsou schopni žít bez cizí pomoci v dosavadním prostředí. Stávající bydlení je považováno za dostupné s ohledem na náklady na bydlení, umístění bytu, apod. Dále nelze byt poskytnout osobě, která by svým způsobem života nebo z důvodů závislostí na návykových látkách, z důvodů psychických poruch aj. narušovala život v domech. Byty v BPS, tedy byty zvláštního určení v žádném případě neslouží jako náhrada bydlení a nemá řešit běžné bytové problémy občanů.

Jak podat žádost

Podání žádosti a její hodnocení

Žádost o poskytnutí nájmu v bytu v BPS si může podat státní občan který:

  • Nemá dluhy na nájemném za byt a vůči městu Olomouc (např. za nájemné, odvoz odpadů, apod.)
  • Je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby nebo lze předpokládat, že tuto pomoc bude potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu a kterému kvalita bydlení v BPS nahradí některé úkony pečovatelské služby, které mu v jeho dosavadním, méně kvalitním bytě, byly poskytovány.
  • Žádost si mohou podat rovněž manželé či jiné dvojice, které chtějí žít ve společné domácnosti.

Doklady nutné k podání žádosti:

  • Vyplněná žádost (viz. formuláře odb. sociálních věcí)
  • Občanský průkaz
  • Doklad prokazující příjemce starobního či plného invalidního důchodu

Další možné doklady k podání žádosti:

  • vyjádření lékaře
  • protokol o sociálním šetření žadatele, který vyhotovuje sociální odbor nebo obecní úřad podle místa trvalého pobytu žadatele.

Hodnocení žádostí

Žádosti zpracovávají zaměstnanci oddělení sociálních služeb. V případě vyřazování žádostí, posuzování výjimek, apod. posuzuje žádosti sociální komise Rady města Olomouce a schválení poskytnutí nájmu v BPS náleží Radě města Olomouce, které sociální komise dává pouze doporučení.

Informace pro žadatele vedené v evidenci:

Každou žádost je nutno 1x za rok aktualizovat a do 10 pracovních dní nahlásit změny týkající se žádosti. V případě neaktualizování žádosti ve stanoveném termínu bude postupováno dle Pravidle pro poskytování bytů zvláštního určení.

Kontakt

Agenda BPS
tel.: 585 562 117

tel.: 585 562 116

tel.: 585 562 116
Adresa oddělení: Odbor sociálních věcí
Štursova 1, 779 00 Olomouc
Vedoucí oddělení:
tel.: 585 562 105, mobil: 606 730 361

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu