Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Ověřování podpisů a listin

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Palackého 14 (budova NAMIRO)

779 11 Olomouc

Patro / kancelář: 2/213
Telefon: (+420) 588 488 567

 

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583

779 11 Olomouc

Patro / kancelář: 1/16
Telefon: (+420) 585 513 321

Úředni hodiny
Pondělí: 8 - 12 / 13 - 17
Úterý: 8 - 12 / 13 - 15,30
Středa: 8 - 12 / 13 - 17
Čtvrtek: 8 - 12 / 13 - 15,30

 

Informace k vyřízení žádosti:

Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti.
Děkujeme za pochopení

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Palackého 14 (budova NAMIRO)

779 11 Olomouc

Patro / kancelář: 2/213
Telefon: (+420) 588 488 567

 

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583

779 11 Olomouc

Patro / kancelář: 1/16
Telefon: (+420) 585 513 321

Úředni hodiny
Pondělí: 8 - 12 / 13 - 17
Úterý: 8 - 12 / 13 - 15,30
Středa: 8 - 12 / 13 - 17
Čtvrtek: 8 - 12 / 13 - 15,30

 

Informace k vyřízení žádosti:

Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti.
Děkujeme za pochopení

 

Ověřování podpisů a listin

Ověřování podpisů a listin

11. října 2012 (čt)

OVĚŘOVÁNÍ LISTIN (Vidimace)

 • Co potřebujete: listinu včetně pořízené kopie
 • Typy listin, které lze ověřit (vidimovat):
  • prvopis
  • již ověřenou vidimovanou listinu
  • výstup z autorizované konverze dokumentů
  • opis nebo kopii pořízenou ze spisu
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu
 • Kolik to bude stát:
  • 30,- Kč za každou i započatou stránku

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ (Legalizace)

 • Co potřebujete:
  • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany
  • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana
  • listinu, na které chcete podpis ověřit
 • Typy listin, na kterých lze provést ověření podpisu (legalizaci):
  • listina s českým textem
  • vícejazyčný formulář (musí obsahovat i český jazyk)
  • cizojazyčný text, který je úředně přeložen do českého jazyka
 • Kolik to bude stát:
  • 30,- Kč za každý podpis
  • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou od poplatku osvobozeni

| Poslední úprava: 11. října 2012 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon