Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města

Rada města Olomouce - volební období 2022 - 2026

Rada města Olomouce má 11 členů, kterými jsou primátor, jeho náměstci (tzv. „uvolnění členové zastupitelstva“) a ostatní (tzv. „neuvolnění“) členové rady, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů. Rada města je ze své činnosti odpovědná zastupitelstvu města, připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radní na svých jednáních rozhodují o záležitostech patřících do samostatné působnosti, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo. Kromě jiného rada také zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu, plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele vůči právnickým osobám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem, rozhoduje ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti, rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce atd.

Rada města Olomouce ze své kompetence stanovuje rozdělení pravomocí magistrátu, zřizuje a ruší odbory a oddělení magistrátu, vydává nařízení města, atd.

Jako své poradní orgány zřídili radní odborné komise a Komise městských částí.

 

 

Uvolnění členové Zastupitelstva města Olomouce

zbanek-miroslav
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor statutárního města Olomouce
(ANO 2011)
bacak-otakar
Ing. Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora
(spOLečně)
pejpek-tomas
Ing. arch. Tomáš Pejpek
náměstek primátora
(ProOlomouc a Piráti)
ferancova-miroslava
Mgr. Miroslava Ferancová
náměstkyně primátora
(ANO 2011)
tichak-viktor
Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.
náměstek primátora
(ProOlomouc a Piráti)
tichy-miloslav
Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
(ANO 2011)
dobrozemska-katerina
Bc. Kateřina Dobrozemská
náměstkyně primátora
(ProOlomouc a Piráti)

Neuvolnění členové Zastupitelstva města Olomouce

kolarova-eva
Eva Kolářová, DipMgmt
(ANO 2011)
lostak-jaromir
Jaromír Lošťák
(ANO 2011)
kryl-vaclav
Václav Kryl
(ANO 2011)
krbecek-lukas
Ing. Lukáš Krbeček
(spOLečně)
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon