Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě

Pro turisty

Před návštěvou města doporučujeme navštívit turistický portál, na kterém naleznete zajímavé tipy co si v Olomouci nenechat ujít.

Základní informace

Cena města

Od roku 1998 uděluje Zastupitelstvo města Olomouce ceny města, jako projev uznání významným osobnostem a subjektům, jejichž činnost má zřetelný časový přesah a úzký vztah k městu Olomouci. V posledních letech byly oceněni především umělci a osobnosti z oblasti přírodních věd.
Od roku 2010 jsou ceny udíleny také za Počin roku, jako výraz ocenění významného jednání, konkrétního díla nebo mimořádného úspěchu v loňském roce. Ceny bývají předávány v rámci slavnostního vyhlášení v předvečer Svátků města Olomouce.

Pro turisty

Před návštěvou města doporučujeme navštívit turistický portál, na kterém naleznete zajímavé tipy co si v Olomouci nenechat ujít.

Základní informace

Cena města

Od roku 1998 uděluje Zastupitelstvo města Olomouce ceny města, jako projev uznání významným osobnostem a subjektům, jejichž činnost má zřetelný časový přesah a úzký vztah k městu Olomouci. V posledních letech byly oceněni především umělci a osobnosti z oblasti přírodních věd.
Od roku 2010 jsou ceny udíleny také za Počin roku, jako výraz ocenění významného jednání, konkrétního díla nebo mimořádného úspěchu v loňském roce. Ceny bývají předávány v rámci slavnostního vyhlášení v předvečer Svátků města Olomouce.

O městě

O městě

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky.

Základní fakta o městě

  • 99 496 obyvatel, 6. největší město v ČR, krajské město Olomouckého kraje
    Zdroj: Český statistický úřad k 31. 12. 2021
  • po Praze druhá největší památková rezervace v ČR
  • leží v srdci Moravy, v minulosti byla jejím hlavním městem
  • nyní sídlo starobylé univerzity, arcibiskupství, Moravské filharmonie, zajímavých muzeí i divadel
  • k relaxaci nabízí rozlehlé parky, velkou zoologickou zahradu, moderní aquapark, plavecký stadion či přírodní areál Litovelského Pomoraví s cyklostezkami a koupáním

Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc vzniklo jako samostatná právnická osoba dne 24. listopadu 1990 dnem voleb do zastupitelstev obcí. Je základním územním samosprávným celkem, který není územně rozčleněn na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Právní postavení města je upraveno zákonem o obcích.

Město Olomouc hospodaří s vlastním majetkem a spravuje své věci prostřednictvím samosprávy, která vykonává samostatnou působnost. Pro její výkon zřizuje příspěvkové organizace, organizační složky1) a zakládá akciové společnosti. V přenesené působnosti vykonává město prostřednictvím Magistrátu města Olomouce státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

1) Jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon