Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Magistrát » Tajemník

Tajemník

Tajemník je zaměstnancem statutárního města Olomouce, organizuje činnost Magistrátu města Olomouce a je odpovědný za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti primátorovi Jmenuje a odvolává ho primátor s předchozím souhlasem ředitele krajského úřadu a zároveň mu stanovuje plat podle zvláštních předpisů.

Tajemník je nadřízený všem úředníkům a zaměstnancům magistrátu. Je oprávněn řídit, kontrolovat, koordinovat a hodnotit výkon činnosti všech vedoucích odborů magistrátu a dalších zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Na návrh vedoucích odborů jmenuje a odvolává vedoucí oddělení magistrátu.
Řídí a kontroluje činnost všech zaměstnanců, stanovuje jim platy a je povinen úředníkům zajistit prohlubovaní kvalifikace. Také odpovídá za včasnost a kvalitu zpracovávaných materiálů, vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy.
Má právo účastnit se zasedání zastupitelstva a zasedání rady města a vystoupit na těchto zasedáních s hlasem poradním.

Tajemník

Tajemník je zaměstnancem statutárního města Olomouce, organizuje činnost Magistrátu města Olomouce a je odpovědný za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti primátorovi Jmenuje a odvolává ho primátor s předchozím souhlasem ředitele krajského úřadu a zároveň mu stanovuje plat podle zvláštních předpisů.

Tajemník je nadřízený všem úředníkům a zaměstnancům magistrátu. Je oprávněn řídit, kontrolovat, koordinovat a hodnotit výkon činnosti všech vedoucích odborů magistrátu a dalších zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Na návrh vedoucích odborů jmenuje a odvolává vedoucí oddělení magistrátu.
Řídí a kontroluje činnost všech zaměstnanců, stanovuje jim platy a je povinen úředníkům zajistit prohlubovaní kvalifikace. Také odpovídá za včasnost a kvalitu zpracovávaných materiálů, vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy.
Má právo účastnit se zasedání zastupitelstva a zasedání rady města a vystoupit na těchto zasedáních s hlasem poradním.

Bc. Jan Večeř, tajemník Magistrátu města Olomouce

vecer-jan-2014

Bc. Jan Večeř

Tajemník Magistrátu města Olomouce

Narozen:
1959 v Bruntálu

Kontakt:
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
sekretariát tajemníka, 2p./kanc. 28, 27
telefon: 585 513 346
e-mail:

 

Tajemník Magistrátu města Olomouce

 • ve funkci od roku 1991
 • má postavení vedoucího úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu

Kompetence:

 • odbor kancelář tajemníka,
 • odbor agendy řidičů a motorových vozidel,
 • odbor správních činností,
 • odbor stavební,
 • odbor památkové péče,
 • odbor životního prostředí,
 • odbor živnostenský,
 • oddělení úřad územního plánování odboru dopravy a územního rozvoje,
 • oddělení správy aplikačního softwaru a oddělení uživatelské podpory odboru informatiky a Smart City,
 • oddělení opatrovnické, oddělení péče o rodinu a děti, oddělení sociální práce a poradenství a oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon