Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva

Orgány města

Orgány města

Statutární město Olomouc je spravováno Zastupitelstvem města Olomouce, které je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti a jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev.

Zastupitelstvo města má celkem 45 členů.

Mezi orgány města patří

  • Zastupitelstvo města - nejvyšší orgán města
  • Rada města – výkonný orgán města
  • Primátor města
  • Magistrát
  • Městská policie Olomouc
  • Komise pro projednávání přestupků - zvláštní orgán obce dle § 122 zákona o obcích. Byla zřízena dle § 53 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozd. předpisů, pro projednávání přestupků dle § 53 odst. 1 tohoto zákona.
    Podle § 112 odst. 7 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se na komise k projednávání přestupků zřízené podle dosavadní právní úpravy hledí jako na komise zřízené podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  • Povodňová komise obce a ORP - zvláštní orgán obce dle § 122 zákona o obcích. Je zřízena dle § 78 a § 79 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších přepdisů, a vykonává v souladu s § 126a vodního zákona přenesenou působnost.
  • Komise pro sociálně-právní ochranu dětí SMOl - zvláštní orgán obce s rozšířenou působností zřízený podle § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon