Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Komise pro projednávání přestupků

Komise pro projednávání přestupků

Komise pro projednávání přestupků

Komise je zřízena dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů a § 53 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozd. předpisů, pro projednávání přestupků dle § 53 odst. 1 tohoto zákona. Podle § 112 odst. 7 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se na komise k projednávání přestupků zřízené podle dosavadní právní úpravy hledí jako na komise zřízené podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Od 1. 7. 2017 jsou přestupky projednávány podle § 61 zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon.

Komisi zřizuje a její členy jmenuje primátor města.

Příloha: Jednací řád komise pro projednávání přestupků

 • Předseda: Mgr. Kateřina Fritschová, odbor správních činností
 • Předseda: Ing.Bc. Bohuslava Gregorová, odbor správních činností
 • Předseda: Mgr. Adéla Hepová, odbor správních činností
 • Předseda: Bc. Veronika Hlačíková, odbor správních činností
 • Předseda: Mgr. Kristýna Žůrková, odbor správních činností
 • Předseda: Mgr. Kateřina Sekaninová, odbor správních činností
 • Předseda: Mgr. Šárka Tichá, odbor správních činností
 • Předseda: Mgr. Lenka Kyjevská, odbor správních činností
 • Ilona Dočkalová, odbor správních činností
 • Marie Geržičáková, odbor správních činností
 • Světlana Novotná, odbor správních činností
 • Ilona Skálová, odbor správních činností
 • Drahomíra Spáčilová, odbor správních činností
 • Lenka Theiberová, odbor správních činností
 • Bc. Jana Theimerová, MBA, odbor správních činností
 • Andrea Vohnoutová, odbor správních činností
 • Marek Pechal, odbor správních činností

Externí spolupracovníci:

 • Augustinová Miluše
 • Beneš Ladislav
 • Dostálová Radka, Ing.
 • Kasal Zbyněk
 • Klvač Jiří, Ing.
 • Konečná Renata, Mgr.
 • Krček Antonín
 • Majorová Eliška, Mgr.
 • Mikeš František, Ing.
 • Minařík František, Ing.
 • Ošťádalová Tereza, Mgr. et Mgr.
 • Paseková Libuše
 • Peřinová Helena
 • Polášková Eugenie
 • Přerovská Jarmila
 • Řezníček Jan
 • Skácel Miroslav, PeadDr.
 • Svačinková Helena
 • Svozil Miloslav
 • Šnajdr Rostislav, Ing.
 • Trbušková Emilie
 • Trubáková Marie, JUDr.
 • Živcová Lucie

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon