Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Jednotné kontaktní místo « Živnostenské podnikání « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Jednotné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo

Rádi byste poskytovali své služby v Evropské unii?
Chtěli byste v České republice podnikat podle jiného než živnostenského zákona?

Navštivte na odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce

Nabídneme vám bezplatné konzultace a odbornou pomoc v oblasti poskytování služeb.

Poskytneme vám maximum informací, které získáme a které potřebujete k tomu, abyste mohli začít podnikat.

Konzultujte s námi první podnikatelské kroky a usnadněte si váš vstup do podnikání.

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace ohledně

  • podnikání v EU, EHP a Švýcarsku,
  • podnikání mimo živnostenský zákon v ČR,
  • uznávání kvalifikací,
  • možnosti řešení sporů s podnikatelem nebo spotřebitelem,
  • ochrany spotřebitele v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarsku (postup při reklamaci, vrácení zboží atd.),
  • možnosti řešení problémů se zahraničními úřady (problémy s uznáním doby pojištění, se získáním zahraničního živnostenského oprávnění, s pracovním povolením, s daňovými záležitostmi apod.),
  • podmínek pro zaměstnání v EU, EHP nebo ve Švýcarsku,
  • možnosti řešení problémů v bezhotovostním styku (neoprávněné strhnutí platby z účtu apod.).
 

Kontakt na Jednotné kontaktní místo

Odbor živnostenský
Palackého 14, 779 11 Olomouc
E-mail:
Telefon: 588 488 241

BusinessInfo.cz

Potřebné formuláře a další informace naleznete na portále www.businessinfo.cz

 

Upozornění:

Pořizování kopií dokladů se na pracovišti živnostenského odboru z technických důvodů neprovádí.

Úřední dny a hodiny veřejných obslužných pracovišť živnostenského odboru č. 3 a č. 4, Palackého 14, I. nadzemní podlaží, vestibul
Pondělí 9,00 – 11,00 hod. 13,00 – 16,00 hod.
Úterý (jen objednaní) 8,00 – 12,00 hod. 13,00 – 15,30 hod.
Středa 9,00 – 11,00 hod. 13,00 – 16,00 hod.
Čtvrtek (jen objednaní) 8,00 – 12,00 hod. 13,00 – 15,30 hod.

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu