Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Jednotné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo

Rádi byste poskytovali své služby v Evropské unii?
Chtěli byste vědět jaké podmínky musíte jako cizinec splnit abyste mohli podnikat v České republice?
Chtěli byste podnikat podle jiného než živnostenského zákona?

Navštivte nás na odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce, Palackého 14, Olomouc.

Nabídneme vám bezplatné konzultace a odbornou pomoc v oblasti poskytování služeb.

Poskytneme vám maximum informací, které získáme a které potřebujete k tomu, abyste mohli začít podnikat.

Konzultujte s námi první podnikatelské kroky a usnadněte si váš vstup do podnikání.

Jednotné kontaktní místo poskytuje obecné informace ohledně

 • podnikání v jiných členských státech EU
 • podnikání mimo živnostenský zákon v ČR
 • informace o regulaci povolání, mezi něž patří
  • seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti,
  • informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu a o oprávnění příslušného správního orgánu před prvním poskytnutím služby prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
  • seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání,
  • seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
  • seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou,
  • kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci
 • kontaktních údaje spolku nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc

Jednotné kontaktní místo přijímá a předává příslušným správním orgánům podání učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, zejména

 • přihlášky k registraci nebo oznámení podle jiného právního předpisu,
 • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
 • oznámení o vzniku volných pracovních míst,
 • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem,
 • podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací
 

Kontakt na Jednotné kontaktní místo

Odbor živnostenský
Palackého 14, 779 11 Olomouc
E-mail:
Telefon: 588 488 241

 

Upozornění:

Pořizování kopií dokladů se na pracovišti živnostenského odboru z technických důvodů neprovádí.

Úřední dny a hodiny veřejného obslužného pracoviště živnostenského odboru č. 4, Palackého 14, I. nadzemní podlaží, vestibul
Pondělí 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Úterý 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 15:30 hod.
Středa 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 15:30 hod.
Pátek není úředním dnem

 

Úřední dny a hodiny živnostenského odboru, Palackého 14, IV. nadzemní podlaží
Pondělí 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Úterý
Středa 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek
Pátek
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon