Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor ochrany « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor ochrany

Odbor ochrany

Odbor ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc zajišťuje agendu krizového řízení a ochrany obyvatel. Nedílnou součástí agendy odboru, je i povodňová problematika a prevence závažných havárií.

V případě mimořádných situacích koordinuje činnost havarijní služby statutárního města Olomouce. V krizových situacích zajišťuje činnost krizového štábu města.
V době nepříznivých hydrologických podmínek provádí monitoring a upřesňuje prognózy dle hydrometeorologických předpovědí, analyzuje vzniklé události a zajišťuje činnost povodňových komisí statutárního města a obce s rozšířenou působností Olomouc. Podílí se na informovanosti obyvatel, orgánů města a členů komisí.

Na území města zabezpečuje pracoviště odboru ochrany činnost a evidenci jednotek sboru dobrovolných hasičů, včetně komplexní personální, technické a materiálové vybavenosti. Dále provádí kontrolní požární činnost u subjektů města a zajišťuje plnění úkolů v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Odbor ochrany spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími orgány státní správy. Vyjadřuje se ve stavebním a územním řízení v záplavovém území a uplatňuje požadavky ochrany obyvatelstva. Obcím správního obvodu zajišťuje metodickou pomoc v problematice krizového řízení, havarijního plánování a protipovodňové ochrany. Nedílnou součástí je účast na cvičeních a odborné přípravě hasičů města.

Podílí se na varování a vyrozumění osob nacházejících se na ohrožených územích města - v současné době modernizuje varovný a informační systém města Olomouce a zabezpečuje skladování, evidenci a ošetřování materiálu využitelných v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací.

Odbor ochrany poskytuje s ohledem na celospolečenský přínos v oblasti ochrany obyvatel možnost získání dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce v dotačním programu Ochrana obyvatel.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu