Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor správních činností

Odbor správních činností

Vybrané náplně činností ve vztahu k občanům.

Vedoucí odboru

 • odpovídá za činnost odboru
 • organizace voleb a referenda

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

Sídlo: Palackého 14 (NAMIRO), 2. NP

 • evidence obyvatel - trvalý pobyt (změna, zrušení, výpis z evidence)
 • evidence osob, kde bylo rozhodnuto o omezení svéprávnosti
 • evidence ulic, čísel popisných a orientačních čísel domů včetně indexů domů
 • agenda občanských průkazů
 • agenda cestovních dokladů
 • vedení seznamu voličů
 • agenda kontaktního místa CZECH POINT (pracoviště Hynaisova 10)

Oddělení matrika

Sídlo: Horní náměstí 583 (RADNICE), 1. patro

 • matriční agenda narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí, vedení matričních knih a sbírek listin
 • vydávání matričních dokladů a jejich druhopisů
 • určení otcovství k narozenému i k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
 • uzavírání manželství
 • vstup do registrovaného partnerství
 • vydávání osvědčení k církevnímu sňatku
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a registrovaného partnerství
 • sepsání zápisu pro zvláštní matriku Brno (matriční události občanů ČR v cizině)
 • oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
 • změna jména a příjmení
 • agenda vidimace a legalizace (ověřování)

Oddělení přestupkové

Sídlo: Barvířská 1, 1. patro

 • vybraná přestupková agenda (zejména přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
 • přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku)
 • zajišťování činnosti Komise pro projednávání přestupků statutárního města Olomouce
 • vyhotovování „Zpráv o pověsti“ občanů

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon