Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor agendy řidičů a motorových vozidel « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Sídlo odboru: Vejdovského 2
Oddělení drobných přestupků v dopravě: Kosmonautů 8

ÚŘEDNÍ HODINY: Evidence vozidel
Pondělí: 9:00 - 11:00 13:00 - 16:00 hod.
Úterý: 8:00 - 12:00 hod. - pouze klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:00 hod. - pouze klienti objednaní přes internet
Středa: 9:00 - 11:00 13:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod. - pouze klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:00 hod. - pouze klienti objednaní přes internet

Platnost řidičáků se v nouzovém stavu prodlužuje, průkaz není potřeba měnit!

Více informací na webu www.mdcr.cz
ÚŘEDNÍ HODINY: Evidence řidičů
Pondělí: 9:00 - 11:00 13:00 - 16:00 hod.
Úterý: 8:00 - 12:00 hod. - pouze klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:30 hod. - pouze klienti objednaní přes internet
Středa: 9:00 - 11:00 13:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod. - pouze klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:30 hod. - pouze klienti objednaní přes internet

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel zajišťuje výkon státní správy v rámci přenesené působnosti v oblastech udělování a rozšiřování řidičského oprávnění, vydávání řidičského průkazů, mezinárodního řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti a paměťových karet do digitálního tachografu.

Dále odbor zajišťuje výpis bodového hodnocení, výpis z evidenční karty řidiče, oznamování dosažení 12 bodů, řízení o námitkách proti záznamu bodů, získávání, zdokonalování a přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel včetně registrace autoškol a řeší problematiku ve věcech registrace vozidel včetně historických a sportovních vozidel, zápisu změn v registru vozidel, vystavení duplikátů registračních dokladů a výměny registračních značek, trvalého a dočasného vyřazení z evidence, schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného, přestavěného nebo vyrobeného vozidla a zápisu technických změn na vozidlech. Správní činnosti v oblasti taxislužby, stanic měření emisí a vydávání označení vozidla praktického lékaře ve službě. Ve svěřených oblastech zajišťuje státní odborný dozor.

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel také vykonává komplexně činnosti v oblasti projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a projednávání přestupků proti zákonnému pojištění. Oddělení přestupků v dopravě dále vyřizuje žádosti o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v těch případech, kdy tuto sankci uložili správní pracovníci tohoto oddělení. V případě upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti také rozhoduje na základě žádosti o vrácení řidičského oprávnění, pokud ode dne právní moci rozhodnutí, jímž došlo k uložení sankce zákazu činnosti, uplynul méně než jeden rok.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu