Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor agendy řidičů a motorových vozidel « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Informace odboru

Praktické rady pro řidiče a majitele aut (změny k 1. 6. 2017)


Leták ke stažení

Informace odboru

Praktické rady pro řidiče a majitele aut (změny k 1. 6. 2017)


Leták ke stažení

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Sídlo odboru: Vejdovského 2
Oddělení drobných přestupků v dopravě: Kosmonautů 8

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel zajišťuje výkon státní správy v rámci přenesené působnosti v oblastech udělování a rozšiřování řidičského oprávnění, vydávání řidičského průkazů, mezinárodního řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti a paměťových karet do digitálního tachografu.

Dále odbor zajišťuje výpis bodového hodnocení, výpis z evidenční karty řidiče, oznamování dosažení 12 bodů, řízení o námitkách proti záznamu bodů, získávání, zdokonalování a přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel včetně registrace autoškol a řeší problematiku ve věcech registrace vozidel včetně historických a sportovních vozidel, zápisu změn v registru vozidel, vystavení duplikátů registračních dokladů a výměny registračních značek, trvalého a dočasného vyřazení z evidence, schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného, přestavěného nebo vyrobeného vozidla a zápisu technických změn na vozidlech. Správní činnosti v oblasti taxislužby, stanic měření emisí a vydávání označení vozidla praktického lékaře ve službě. Ve svěřených oblastech zajišťuje státní odborný dozor.

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel také vykonává komplexně činnosti v oblasti projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a projednávání přestupků proti zákonnému pojištění. Oddělení přestupků v dopravě dále vyřizuje žádosti o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v těch případech, kdy tuto sankci uložili správní pracovníci tohoto oddělení. V případě upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti také rozhoduje na základě žádosti o vrácení řidičského oprávnění, pokud ode dne právní moci rozhodnutí, jímž došlo k uložení sankce zákazu činnosti, uplynul méně než jeden rok.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu