Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor školství

Odbor školství

Prioritní činností odboru školství Magistrátu města Olomouce je zajišťování provozu základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.

Zřizovatel vytváří podmínky pro zajištění výchovně vzdělávacího procesu především poskytováním finančních prostředků na energie, údržbu a opravy, nákup vybavení škol, školních jídelen, školních zahrad a hřišť. Tyto úkoly plní ve spolupráci se školami – příspěvkovými organizacemi.

Odbor školství neposkytuje přímo finanční prostředky na platy zaměstnanců škol, ale v rámci přenesené působnosti se podílí na zpracování podkladů pro schválení částek na platy pro jednotlivé školy, jednak zřizované statutárním městem Olomouc a jednak pro školy ze správního obvodu Olomouce, jako obce s rozšířenou působností, jejichž zřizovateli jsou jiné obce.

Při své činnosti spolupracuje odbor školství s dalšími institucemi, jako je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Česká školní inspekce, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a další.

Dalším okruhem činností je administrace finančních podpor v rámci vypisovaných dotačních programů. V této oblasti spolupracuje odbor školství mj. s komisí pro výchovu a vzdělávání a využití volného času Rady města Olomouce a s celou řadou žadatelů o finanční příspěvek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon