Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Olomouc pro Ukrajinu » Školství

Informace Odboru školství MMOl pro rodiče ukrajinských dětí

Informace Odboru školství MMOl pro rodiče ukrajinských dětí

Перекладіть текст на сторінці / Přeložit text na stránce

Povinné vzdělávání dětí v ČR dle zákona

V mateřské škole je poslední rok před nástupem do základní školy stanoven v ČR jako povinný – povinné předškolní vzdělávání, následuje 9 let povinné školní docházky v základní škole.

Ve školním roce 2021/2022 se vztahuje:

  • povinné předškolní vzdělávání (MŠ) na děti narozené v období 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016
  • povinná školní docházka (ZŠ) na děti narozené v období 1. 9. 2006 - 31. 8. 2015

Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:

  • povinné předškolní vzdělávání (MŠ) na děti narozené v období 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017
  • povinná školní docházka (ZŠ) na děti narozené v období 1. 9. 2007 - 31. 8. 2016

Zápis dětí do MŠ a ZŠ

Dle zákona č. 67/2022 Sb. je vypsán pro zápis ukrajinských dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání do MŠ a do 1. tříd ZŠ mimořádný termín 1. 6. – 15. 7. 2022 (§2 odstavce (5) tohoto zákona). Vyhlášení konkrétního data pro zápisy provedou v dostatečném předstihu ředitelé jednotlivých škol.

Upřesňující informace

  • v souvislosti s aktuálními výjimkami pro děti ukrajinských migrantů platí, že dítě nemusí do konce tohoto školního roku navštěvovat školu
  • děti mohou do konce tohoto školního roku navštěvovat některou z adaptačních skupin
  • v případě, že rodiče chtějí, aby dítě mateřskou nebo základní školu navštěvovalo, je třeba se obrátit přímo na vedení školy
  • do mateřské školy (MŠ) je možné přihlásit děti kdekoliv v rámci celé Olomouce, kde je volná kapacita
  • do základní školy (ZŠ) děti nastupují podle místa svého pobytu (viz vyhlášky o spádových obvodech - OZV č. 2/2021 o školských obvodech ZŠ, jejichž zřizovatelem je SMOl od 1. 4. 2021)

Adaptační skupiny při MŠ a ZŠ Olomouc

V rámci lepší adaptace dětí na český školský systém jsou v rámci Olomouce při MŠ a ZŠ zřízeny adaptační skupiny, otevřeny budou nejpozději 4. 4. 2022 (pondělí). Pro aktuální a podrobnější informace doporučujeme využít níže uvedené kontakty k jednotlivým adaptačním skupinám.

Adaptační skupina při MŠ Olomouc, Mozartova 6 (děti 3-6 let)
kontakt: www.msmozartova6ol.cz, tel. 585 427 401, mobil: 773 993 328, ředitelka pověřená řízením Bc. Alena Vaculíková

Adaptační skupina při MŠ Olomouc, Dělnická 17B (děti 3-6 let)
kontakt: www.msdelnickaol.cz, tel. 585 426 237, 737 321 842, ředitelka paní Jindřiška Řeháčková

Adaptační skupina při FZŠ Olomouc, Tererovo nám. 1 (děti 6-12 let)
kontakt: www.zsterera.com, tel. 585 413 262, 585 426 104, ředitel PaedDr. Jaroslav Hála

Adaptační skupina při Fakultní základní škole dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 (děti 12 – 16 let)
kontakt: www.zsroznavska.cz, tel. 585 759 105, 585 759 112, ředitel Mgr. Milan Král

Kontakty na odbor školství MMOl:

Doplňující informace

Děti nad rámec kapacity školy zapsané ve školském rejstříku není možné k předškolnímu a školními vzdělávání přijímat.

Pro přijímání do mateřské školy dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání (tj. obecně mladší 5 let), platí i povinnost splnit podmínky podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní. Splnění těchto podmínek se prokazuje potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost v ČR. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Formuláře:

Kontakty na dětské lékaře v Olomouci – vydávání lékařských potvrzení bezplatně.

Další kontakty a odkazy:

ÚŘAD PRÁCE v Olomouci:

ONLINE VÝUKA UKRAJINSKÝCH DĚTÍ (Ministerstvo školství Ukrajiny zřídilo online výuku pro své žáky, připojit se je možné odkudkoli, včetně zahraničí): Як користуватися | ВШО (e-school.net.ua)

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA:

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:

Další důležité informace:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu