Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Olomouc pro Ukrajinu » Školství

Informace Odboru školství MMOl pro rodiče ukrajinských dětí

Informace Odboru školství MMOl pro rodiče ukrajinských dětí

Povinné vzdělávání dětí v ČR dle školského zákona (z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)

V mateřské škole je poslední rok před nástupem do základní školy stanoven v ČR jako povinný – povinné předškolní vzdělávání, následuje 9 let povinné školní docházky v základní škole.

Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:

  • povinné předškolní vzdělávání (MŠ) na děti narozené v období 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017
  • povinná školní docházka (ZŠ) na děti narozené v období 1. 9. 2007 - 31. 8. 2016

Pomoc při umístění dětí do mateřských a základních škol zřizovaných Statutárním městem Olomouc – odbor školství MMOl

Další informace poskytuje přímo web MŠMT: Pro Ukrajince / для українців - edu.cz
KÚ Olomouc: Vzdělávání – Olomoucký kraj pomáhá Ukrajině

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon