Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Hi-tech příležitosti, věda a výzkum

Hi-tech příležitosti, věda a výzkum

27. října 2022 (čt)

Nabídku špičkových technologií a znalostí nabízí Olomouc prostřednictvím Univerzity Palackého především firmám působícím v oborech nanotechnologie, biotechnolgie, biomedicína, chemie, optika, farmacie, kosmetický průmysl, rostlinná výroba, šlechtitelství a další.

Vědecko-výzkumná centra Univerzity Palackého a spolupráce s firmami

Firmy najdou v Olomouci hi-tech příležitosti pro vývoj nových produktů či zlepšování vlastností svých stávajících produktů. Díky univerzitním projektům vyrostla na území města Olomouce významná vědecko-výzkumná centra, která realizují spolupráci s komerční sférou a nabízejí firmám své odborné služby. Jedná se o následující centra:

  • Ústav molekulární a translační medicíny – je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Vědci usilují o lepší poznání molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum zaměřují na identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů.
  • Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů – je moderním pracovištěm pro výzkum a vývoj nanomateriálů a chemických látek, které mohou najít uplatnění v medicíně, biotechnologiích, potravinářství i při ochraně životního prostředí. Vynikajících výsledků dosahují i zdejší optici, kteří nahlížejí do světa fotonů a kvantového zpracování informací či pronikají do tajů vesmíru a kosmického záření.
  • Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum – je společným pracovištěm Přírodovědecké fakulty UP a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. CRH je zaměřené na vývoj sofistikovaných rostlinných biotechnologií. Výsledky centra využívají zejména komerční firmy z biotechnologické a zemědělské sféry.

Vedle vědeckých center dosahují významných vědeckých úspěchů také výzkumná pracoviště na jednotlivých katedrách či ústavech UP. Jsou úspěšná v grantové činnosti, rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery a výsledky své práce prezentují v prestižních odborných časopisech.

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého a služby pro firmy

Vědeckotechnický park (VTP UP) je centrem pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého. Vytváří na území města podmínky pro vznik a rozvoj vědecky a technologicky orientovaných firem, kterým poskytuje zejména následující služby:

  • provádění výzkumů a měření na zakázku,
  • zprostředkování využití technologií a znalostí univerzity,
  • nabídku nejlepších expertů v oboru,
  • využití nejmodernějších výzkumných přístrojů,
  • poradenství v oblasti patentování a licenčních smluv,
  • zpracování analýz a konzultace,
  • řešení alternativních zdrojů financování, pomoc s přípravou žádosti o dotaci v rámci smluvního výzkumu.

VTP UP nabízí rozsáhlé služby také pro začínající inovativní firmy, včetně zvýhodněné nabídky pronájmu prostor v Podnikatelských inkubátorech.

Další vysokoškolské vzdělávací instituce působící na Olomoucku a příležitosti spolupráce pro firmy

K modernímu rozvoji města a jeho podnikatelského prostředí přispívají také aktivity soukromých vzdělávacích subjektů, které nabízejí příležitosti zejména pro malé a střední firmy z regionu. Jedná se zejména o Moravskou vysokou školu Olomouc popř. v nedalekém Přerově sídlící Vysoká škola logistiky.

| Poslední úprava: 27. října 2022 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon