Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Hi-tech příležitosti, věda a výzkum » Vědecko-výzkumná centra Univerzity Palackého a služby pro firmy

Vědecko-výzkumná univerzitní centra a spolupráce s firmami

14. února 2020 (pá)

Olomouc je centrem vzdělanosti a významným univerzitním městem již od středověku, olomoucká Univerzita Palackého je druhou nejstarší tuzemskou univerzitou. Univerzita Palackého v Olomouci se v současnosti profiluje jako moderní univerzita, k jejímž hlavním prioritám patří věda a výzkum. Špičková výzkumná univerzitní centra nabízejí firmám nejpokročilejší technologie a znalosti pro vývoj nových produktů i pro zlepšování vlastností výrobků a přispívají tak k podpoře jejich konkurenceschopnosti.

Špičková univerzitní centra nabízí příležitosti zejména pro firmy z oborů přírodních věd

Univerzita Palackého v Olomouci vítá spolupráci s komerční sférou. Výsledky výzkumných týmů, špičkové technologie a know-how nabízí univerzitní centra jak menším regionálním firmám tak i velkým zahraničním investorům. Centra svým zaměřením navazují na činnost univerzity především v oblasti přírodních věd.

Univerzitní pracoviště disponují v praxi uplatnitelnými výsledky výzkumu, nabízí špičkové přístrojové vybavení a know-how, které můžete využít ve vaší firmě.  Výsledky výzkumu jsou využitelné zejména pro firmy hledající řešení svých produktů s využitím nanomateriálů, spolupráce a výstupy center jsou vhodné rovněž pro firmy z oblasti biotechnolgie, biomedicíny, farmacie, chemie, kosmetického průmyslu, optiky a také zemědělství, zejména rostlinné výroby a šlechtitelství.

Vědecko-výzkumná centra univerzity a jejich zaměření

Spolupráci s komerční sférou realizují a své služby firmám nabízejí zejména tato vědecko-výzkumná centra:

sídlící v holickém areálu univerzity bylo slavnostně otevřeno v říjnu 2013. Centrum je provázáno s výzkumnými pracovišti Univerzity Palackého, podporuje vznik nových firem zaměřených na sofistikované technologie a odborníky v aplikovaném fyzikálním, optickém a chemickém výzkumu s orientací na nanotechnologie. Činnost centra je primárně zaměřena na výzkum a vývoj v oblastech nanotechnologií, optických technologií, na vývoj biologicky aktivních sloučenin a na analytické procesy a instrumentace. Vědci z tohoto světově uznávaného centra navrhli, patentovali a úspěšně poskytli ke komerčnímu využití již několik technologií.

který byl slavnostně otevřen na podzim roku 2012 v rámci projektu BIOMEDREG, se zabývá zejména výzkumem v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů i technologií prostřednictvím biomedicínských oborů na univerzitě, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Specifickým cílem projektu je také vytvoření národní platformy pro che¬mickou biologii a vývoj léčiv.

otevřené v červnu 2013 je výsledkem spolupráce mezi Univerzitou Palackého a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Projekt posílil mnohaletou tradici v oblasti zemědělství a šlechtitelství v regionu. Představuje spojení mezi akademickou a podnikatelskou sférou nejen v oblasti zemědělství, ale například i v oboru farmacie a dalších. Centrum se zaměřuje na intenzivní výzkum zejména v oblastech proteinové biotechnologie, rostlinné biotechnologie, chemické biologie, genetiky, a také na vývoj nových materiálů a metod výzkumu včetně jejich využití v praxi.

Optika má v Olomouci dlouholetou tradici a výzkum dosahuje výsledků plně srovnatelných se zahraničními pracovišti. Katedra optiky Univerzity Palackého se věnuje výzkumu moderních aspektů světla, jako je manipulace a přenos informace pomocí světelného signálu, přesná měření vlastností světla na úrovni jednotlivých fotonů a kvantového šumu, vzájemné působení světla a hmotných objektů, záznam a transformace obrazu a další. Zastoupen je i aplikační výzkum, například manipulace mikročástic pomocí světla nebo optometrie. K nejvýznamnějším aktuálním projektům patří Centrum digitální optiky, které spojuje akademická pracoviště s optickým výzkumným programem a průmyslové partnery zaměřené na optiku, termovizní techniku, vývoj a výrobu složitých zařízení a softwaru pro řízení procesů s cílem vytvořit silné high-tech seskupení v České republice v oblasti digitální optiky.

| Poslední úprava: 14. února 2020 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon