Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Protikorupční strategie statutárního města Olomouce

Protikorupční strategie statutárního města Olomouce

Protikorupční strategie statutárního města Olomouce

Usnesením vlády ČR č. 752/2.10.2013 a č. 851/13.11.2013 bylo v roce 2013 uloženo ústředním správním orgánům vytvořit „Rámcový rezortní interní protikorupční program“, provádět jeho roční vyhodnocování a zveřejnit aktuální znění tohoto programu na internetových stránkách rezortu.

Ministerstvem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu byl následně v říjnu 2014 vydán návrh „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017“.

Z výše uvedených dokumentů vyplývá, že je žádoucí vytvoření konkrétního protikorupčního programu i na stupni krajů a lze dovodit, že tyto kroky jsou žádoucí i u obcí, jelikož pro akční plány je výchozí základnou celá veřejná správa.

Statutární město Olomouc má mnohé zakomponováno v interních normách - např. pracovním řádu (Etický kodex a pravidla kulturního chování), vnitřním předpisu o veřejných zakázkách, vnitřním předpisu o střetu zájmů, Interních postupech SMOl – zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace apod. Zpracováním dokumentu „Protikorupční strategie statutárního města Olomouce“ došlo zejména k integrovanému propojení jednotlivých oblastí s cílem eliminace rizik, zvyšování informovanosti a důvěry v rozhodovací procesy.

Protikorupční telefonní linka SMOl: 588 488 900 (v úředních hodinách MMOl)

Protikorupční e-mailová adresa: [email protected]

Poštovní adresa: Statutární město Olomouc, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc, PSČ 779 11 (obálku označit slovy „PROTIKORUPČNÍ LINKA“).

Přílohy a odkazy

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon