Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Magistrát » Odbory magistrátu

Magistrát

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu. V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

  • Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce

Magistrát

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu. V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

  • Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce
Odbory Magistrátu města Olomouce

Odbory Magistrátu města Olomouce

Organizační schéma Magistrátu města Olomouce dle kompetenčního řízení k 1. 10. 2022.

Odbory magistrátu a rozdělení kompetencí

odbor agendy řidičů a motorových vozidel
odd. agendy řidičů
odd. agendy vozidel
odd. zkušební komisaři autoškol
odd. přestupků v dopravě I
odd. přestupků v dopravě II
odd. přestupků v dopravě III

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
odd. cestovního ruchu
odd. Informační centrum Olomouc
odd. kultury
odd. sportu a správy městských sportovních zařízení

Mgr. Markéta Záleská
náměstkyně primátora
ODS

odbor dopravy a územního rozvoje
odd. majetkové správy a údržby komunikací
odd. dopravního inženýrství a MHD
úřad územního plánování

JUDr. Martin Major, MBA
1. náměstek primátora
ODS

odbor dotačních projektů
odd. přípravy projektů
odd. dotačních titulů a strategie ITI

Mgr. Matouš Pelikán
náměstek primátora
KDU-ČSL

odbor ekonomický
odd. vymáhání pohledávek
odd. účetnictví a evidence majetku
odd. místních poplatků
odd. rozpočtu a finanční strategie

Ing. Otakar Bačák
náměstek primátora
spOLečně

odbor informatiky a Smart City
odd. správy aplikačního softwaru
odd. uživatelské podpory
odd. Smart City
odd. infrastruktury IT

Mgr. Matouš Pelikán
náměstek primátora
KDU-ČSL

odbor interního auditu a kontroly
odd. interního auditu
odd. kontroly

Mgr. Miroslav ŽBÁNEK, MPA
primátor
ANO 2011

odbor investic
odd. právní odboru investic
odd. přípravy investic
odd. realizace investic
odd. veřejných zakázek

JUDr. Martin Major, MBA
1. náměstek primátora
ODS

odbor kancelář primátora
odd. organizační a sekretariátů členů RMO
odd. tiskové
odd. marketingu

Mgr. Miroslav ŽBÁNEK, MPA
primátor
ANO 2011

odbor kancelář tajemníka
odd. personální a právní
odd. spisové služby
odd. oddělení správa budov a ekonomické

Bc. Jan Večeř
tajemník

Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Eva Kolářová, DipMgmt
náměstkyně primátora
ANO 2011

odbor majetkoprávní
odd. evidence majetku
odd. majetkových řízení
odd. smluvních vztahů

Mgr. Matouš Pelikán
náměstek primátora
KDU-ČSL

odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
odd. městské zeleně
odd. odpadového hospodářství města

Ing. Otakar Bačák
náměstek primátora
spOLečně

oddělení zahraničních vztahů

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.
náměstek primátora
ANO 2011

odbor ochrany
odd. havarijního plánování a ochrany obyvatel
odd. krizového řízení a bezpečnosti

JUDr. Martin Major, MBA
1. náměstek primátora
ODS

odbor památkové péče

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor právní

Mgr. Miroslav ŽBÁNEK, MPA
primátor
ANO 2011

odbor sociálních věcí
odd. opatrovnické
odd. péče o rodinu a děti
odd. sociální práce a poradenství
odd. sociální prevence
odd. sociální pomoci a služeb
odd. správy městských sociálních zařízení

Eva Kolářová, DipMgmt
náměstkyně primátora
ANO 2011

odbor správních činností
odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
odd. matrika
odd. přestupkové

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor stavební
odd. pozemních staveb
odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
odd. stavebně právní
odd. územně správní

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor strategie a řízení
odd. strategického rozvoje
odd. řízení a kontrolingu městských firem
útvar hlavního architekta

Mgr. Miroslav ŽBÁNEK, MPA
primátor
ANO 2011

odbor školství
odd. rozpočtových záležitostí školství
odd. platových záležitostí školství
odd. středisko rozvozu stravy

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.
náměstek primátora
ANO 2011

odbor živnostenský
odd. kontroly
odd. registrace

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor životního prostředí
odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů
odd. péče o krajinu a zemědělství
odd. vodního hospodářství

Bc. Jan Večeř
tajemník

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu