Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Magistrát » Odbory magistrátu

Magistrát

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu. V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

  • Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce

Magistrát

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu. V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

  • Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce
Odbory Magistrátu města Olomouce

Odbory Magistrátu města Olomouce

K 1. 10. 2018 má Magistrát města Olomouce:

  • 22 odborů
  • 73 oddělení
  • 17 zaměstnanců pověřených organizací práce
 
Odbory magistrátu a rozdělení kompetencí

odbor agendy řidičů a motorových vozidel
1. odd. evidence řidičů
2. odd. dopravních nehod a přestupků s návykovými látkami
3. odd. drobných přestupků v dopravě
4. odd. přestupků proti zákonnému pojištění
5. odd. technické způsobilosti a evidence vozidel
6. odd. zkušební komisaři autoškol

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor správy městských komunikací a MHD
1. odd. dopravních opatření a mobiliáře
2. odd. městské hromadné dopravy
3. odd. majetkové správy komunikací

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor
ČSSD

odbor ekonomický
1. odd. exekucí
2. odd. informační soustavy
3. odd. místních poplatků
4. odd. rozpočtu a finanční strategie

JUDr. Martin Major, MBA
1. náměstek primátora
ODS

odbor evropských projektů
1. odd. přípravy projektů
2. odd. neinvestičních projektů

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora
KDU-ČSL

odbor informatiky
1. odd. správy aplikačního softwaru
2. odd. uživatelské podpory

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor interního auditu a kontroly
1. odd. interního auditu
2. odd. kontroly

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor
ČSSD

odbor investic
1. odd. právní odboru investic
2. odd. přípravy
3. odd. přípravy a realizace investičních projektů
4. odd. realizace
5. odd. veřejných zakázek

Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora
ČSSD

odbor kancelář primátora
1. odd. mediální komunikace
2. odd. organizační
3. odd. sekretariátů členů RMO
4. odd. zahraniční

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor
ČSSD

odbor kancelář tajemníka
1. odd. informace a ostraha objektů
2. odd. personální a právní
3. odd. spisové služby
4. odd. oddělení správa budov a ekonomické

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor koncepce a rozvoje
1. odd. hospodářského rozvoje
2. odd. koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inženýrství
3. odd. územního plánování a architektury

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
náměstek primátora
TOP 09

odbor majetkoprávní
1. odd. evidence majetku
2. odd. infrastrukturniho majetku
3. odd. majetkových řízení
4. odd. smluvních vztahů

Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora
ČSSD

odbor ochrany
1. odd. havarijního plánování a ochrany obyvatel
2. odd. krizového řízení a bezpečnosti

JUDr. Martin Major, MBA
1. náměstek primátora
ODS

odbor památkové péče

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor právní

Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora
ČSSD

odbor sociálních služeb
1. odd. Azylový dům
2. odd. dětských jeslí
3. odd. Domov pro ženy a matky s dětmi
4. odd. sociální pomoci a služeb

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora
KDU-ČSL

odbor sociálních věcí
1. odd. opatrovnické
2. odd. péče o rodinu a děti
3. odd. sociální práce a poradenství
4. odd. sociální prevence

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora
KDU-ČSL

odbor správních činností
1. odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
2. odd. matrika
3. odd. přestupkové

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor stavební
1. odd. pozemních staveb
2. odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
3. odd. stavebně právní
4. odd. územně správní

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor školství
1. odd. rozpočtových záležitostí školství
2. odd. platových záležitostí školství
3. odd. středisko rozvozu stravy

PhDr. Pavel Urbášek
náměstek primátora
ČSSD

odbor vnějších vztahů a informací
1. odd. cestovního ruchu
2. odd. Informační centrum Olomouc
3. odd. komisí městských částí a detašovaných pracovišť
4. odd. kultury
5. odd. řízení příspěvkových organizací a propagace a marketingu
6. odd. sportu

PhDr. Pavel Urbášek
náměstek primátora
ČSSD

odbor živnostenský
1. odd. kontroly
2. odd. registrace

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor životního prostředí
1. odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí
2. odd. ochrany ovzduší
3. odd. péče o krajinu a zemědělství
4. odd. péče o zeleň
5. odd. vodního hospodářství

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
náměstek primátora
TOP 09

oddělení zprostředkující subjekt ITI

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora
KDU-ČSL

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu