Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor památkové péče « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor památkové péče

Odbor památkové péče

Odbor památkové péče vykonává státní správu v oblasti zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vydává zejména závazná stanoviska pro údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravy kulturních památek nebo jejich prostředí, závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na objektech, které nemají statut kulturní památky, ale nacházejí se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném památkovém pásmu,vydává rovněž rozhodnutí k restaurování umělecko řemeslných děl, vykonává dozor při obnově kulturních památek, provádí kontrolu dotačních titulů, vede evidenci o válečných hrobech.

Územní rozsah a přesné vymezení působnosti vyplývá z pracovní náplně odboru.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu