Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor památkové péče

Odbor památkové péče

Odbor památkové péče vykonává státní správu v oblasti zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vydává zejména závazná stanoviska pro údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravy kulturních památek nebo jejich prostředí, závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na objektech, které nemají statut kulturní památky, ale nacházejí se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném památkovém pásmu,vydává rovněž rozhodnutí k restaurování umělecko řemeslných děl, vykonává dozor při obnově kulturních památek, provádí kontrolu dotačních titulů, vede evidenci o válečných hrobech.

Územní rozsah a přesné vymezení působnosti vyplývá z pracovní náplně odboru.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon