Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor kultury a cestovního ruchu

Odbor kultury a cestovního ruchu

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu přijímá a administruje žádosti o dotace v oblastech: cestovní ruch, kultura, sport a Informační centrum.

 • Přijímá a administruje žádosti o zábor veřejného prostranství ve vymezených lokalitách Horního a Dolního náměstí.
 • Přijímá ohlášení veřejných shromáždění.
 • Administruje veřejné sbírky ve městě Olomouci.
 • Zajišťuje přidělení ISBN v rámci Magistrátu města Olomouce.
 • Zajišťuje evidenci majetku v rámci odboru.
 • Eviduje a vyřizuje správní spisy ve věci povolování výjimek ze zákazu stanoveného OZV č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích.
 • Přijímá žádosti o povolení výjimky ze zákazu stanoveného OZV č. 4/2016.
 • Připravuje spisové materiály včetně zajištění právního posouzení.
 • Vyhotovuje a doručuje písemná rozhodnutí nebo usnesení žadatelům.
 • Kompletuje spisové materiály pro odvolací řízení (zajištění stanoviska RMO k odvolání a postoupení k odvolacímu řízení krajskému úřadu).
 • Vede správní spisy ve věci povolování výjimek z OZV č. 7/2016, o nočním klidu.
 • Eviduje příchozí a odchozí korespondenci a její distribuci v rámci odboru.
 • Komplexně zajišťuje spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti zahrnující osobní a citlivé údaje nebo údaje chráněné dle příslušných právních předpisů.

Jednotlivá oddělení zajišťují následující činnosti:

Oddělení cestovního ruchu - zajišťuje medializaci a prezentaci města v ČR i zahraničí, připravuje informační a propagační materiály, vytváří koncepci a pomáhá naplňovat Strategii rozvoje cestovního ruchu, sleduje statistiky návštěvnosti ubytovacích zařízení, organizuje projekty (např. Olomouc region Card, Prohlídky pro veřejnost s kočičkou Olou), organizuje fam a press tripy. Spolupracuje na aktualizaci turistických webových stránek tourism.olomouc.eu, mobilních aplikací a na vytváření příspěvků pro sociální sítě. Koordinuje činnost v oblasti cestovního ruchu s Olomouckým krajem , Střední Moravou-Sdružením cestovního ruchu, agenturou Czech Tourism a se soukromými subjekty v oblasti cestovního ruchu ( restaurace, ubytovací zařízení, cestovní kanceláře). Administruje agendu týkající se dotací v oblasti cestovního ruchu. Spolupracuje v rámci magistrátu s pracovními skupinami v oblasti cyklodopravy, rodinné politiky, projektu Bezbariérová Olomouc. Administruje agendu spojenou s výkonem komise cestovního ruchu.

Oddělení Informační centrum Olomouc - poskytuje informace o kulturním a společenském dění v Olomouci, zajišťuje předprodej vstupenek, turistické informace, prodej map a suvenýrů s motivem města, informuje o činnosti Magistrátu města Olomouce a dalších institucích ve městě. Administruje agendu týkající se dotace v oblasti Informačního centra. Je členem A.T.I.C. – Asociace turistických informačních center ČR. Zajišťuje agendu Europe Direct. Shromažďuje statistiku návštěvnosti IC, spolupracuje na naplňování obsahu turistických webových stránek, sociálních sítí či mobilních aplikací. Účastní se veletrhů cestovního ruchu. Spolupracuje při naplňování obsahu sociálních sítí. Připravuje a podílí se na vzniku propagačních materiálů, organizuje projekty spojené s prohlídkou města a radnice (Prohlídky s kočičkou Olou, výstup na věž, prohlídka Olomouc v kostce). Zajišťuje prodejní sortiment pro návštěvníky Informačního centra (např. regionální produkty, pohledy, propagační předměty, trička apod.).

Oddělení kultury - připravuje rozpočet na určitý rok. Zajišťuje významné kulturní akce města, akce v rámci státních svátků a významných dnů. Komunikuje se zástupci kulturních institucí, agentur, kulturních příspěvkových organizací města. Spolupracuje s Univerzitou Palackého. Zastupuje město Olomouc ve výkonných výborech sdružení, jako jsou České dědictví UNESCO, Sdružení historických sídel a měst, UNESCO Journeys apod. Oddělení aktualizuje databázi a aktuality v oblasti kultury. Tvoří a aktualizuje kulturní kalendář, zajišťuje přístup kulturním subjektům. Realizuje projekty v oblasti kultury vč. jejich administrace. Spolupracuje na přípravě Vánoc a vánočních trhů, zajišťuje vánoční strom. Administruje agendu související s kulturní komisí. Řeší dotace v oblasti kultury, korespondenci.

Oddělení sportu - společně se sportovními a dalšími organizacemi pečuje o stávající sportovní infrastrukturu a podílí se na zkvalitnění a rozvoji podmínek pro sportovní a volnočasové pohybové činnosti. Spolupodílí se na pořádání velkých sportovních akcí ve městě. Administruje agendu týkající se dotací v oblasti sportu. Administruje agendu spojenou s výkonem komise sportu.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu