Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor kultury a cestovního ruchu

Odbor kultury a cestovního ruchu

 • Přijímá a administruje žádosti o zábor veřejného prostranství ve vymezených lokalitách Horního a Dolního náměstí.
 • Přijímá a administruje žádosti o zábor veřejného prostranství ve vymezených lokalitách Náplavky.
 • Přijímá ohlášení veřejných shromáždění.
 • Administruje veřejné sbírky ve městě Olomouci.
 • Zajišťuje přidělení ISBN v rámci Magistrátu města Olomouce.
 • Zajišťuje evidenci majetku v rámci odboru.
 • Eviduje a administruje záležitosti týkající se povolování výjimek ze zákazu stanoveného OZV č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích.
 • Připravuje spisové materiály včetně zajištění právního posouzení.
 • Administruje záležitosti ve věci povolování výjimek z OZV č. 7/2016, o nočním klidu.
 • Eviduje příchozí a odchozí korespondenci a její distribuci v rámci odboru.
 • Komplexně zajišťuje spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti zahrnující osobní a citlivé údaje nebo údaje chráněné dle příslušných právních předpisů.
 • Přijímá a administruje žádosti o dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu

Jednotlivá oddělení zajišťují následující činnosti:

Oddělení cestovního ruchu - zajišťuje medializaci a prezentaci města v ČR i zahraničí, připravuje informační a propagační materiály, vytváří koncepci a pomáhá naplňovat Strategii rozvoje cestovního ruchu, sleduje statistiky návštěvnosti ubytovacích zařízení, organizuje projekty (např. Olomouc region Card, Prohlídky pro veřejnost s kočičkou Olou), organizuje fam a press tripy. Spolupracuje na aktualizaci turistických webových stránek tourism.olomouc.eu, mobilních aplikací a na vytváření příspěvků pro sociální sítě. Koordinuje činnost na sociálních sítích v oblasti cestovního ruchu. Koordinuje činnost v oblasti cestovního ruchu s Olomouckým krajem, Střední Moravou-Sdružením cestovního ruchu, agenturou Czech Tourism, Krajskou centrálou cestovního ruchu a se soukromými subjekty v oblasti cestovního ruchu ( restaurace, ubytovací zařízení, cestovní kanceláře, agentury). Spolupracuje v rámci magistrátu s pracovními skupinami v oblasti cyklodopravy, rodinné politiky, projektu Bezbariérová Olomouc. Spolupracuje s Univerzitou Palackého v oblasti cestovního ruchu. Připravuje a koordinuje reklamní kampaně na podporu cestovního ruchu v oblasti incomingu. Připravuje a účastní se veletrhů a prezentací v oblasti cestovního ruchu. Spolupracuje na vytváření fotobanky pro potřeby cestovního ruchu.

Oddělení Informační centrum Olomouc - poskytuje informace o kulturním a společenském dění v Olomouci, zajišťuje předprodej vstupenek, turistické informace, prodej map a suvenýrů s motivem města, informuje o činnosti Magistrátu města Olomouce a dalších institucích ve městě. Administruje vouchery na podporu kultury a cestovního ruchu ve městě. Administruje agendu týkající se dotace v oblasti Informačního centra. Je členem A.T.I.C. – Asociace turistických informačních center ČR. Shromažďuje statistiku návštěvnosti IC, spolupracuje na naplňování obsahu turistických webových stránek, sociálních sítí či mobilních aplikací. Účastní se veletrhů cestovního ruchu. Spolupracuje při naplňování obsahu sociálních sítí. Připravuje a podílí se na vzniku propagačních materiálů, organizuje projekty spojené s prohlídkou města a radnice (Prohlídky s kočičkou Olou, výstup na věž, prohlídka Olomouc v kostce). Zajišťuje prodejní sortiment pro návštěvníky Informačního centra (např. regionální produkty, pohledy, propagační předměty, trička apod.).

Oddělení kultury - koordinuje a zajišťuje významné kulturní akce města, akce v rámci státních svátků a významných dnů. Komunikuje se zástupci kulturních institucí, agentur, kulturních příspěvkových organizací města. Spolupracuje s Univerzitou Palackého, Olomouckým krajem, Olomouckým arcibiskupstvím v oblasti kultury. Zastupuje město Olomouc ve výkonném výboru sdružení České dědictví UNESCO. Oddělení aktualizuje databázi a aktuality v oblasti kultury. Tvoří a aktualizuje kulturní kalendář, zajišťuje přístup kulturním subjektům. Realizuje projekty v oblasti kultury vč. jejich administrace. Spolupracuje na přípravě Vánoc a vánočních trhů, zajišťuje vánoční strom. Administruje agendu související s komisí kultury a cestovního ruchu. Řeší dotace v oblasti kultury, korespondenci. Spolupracuje s komisí pro architekturu. Vyřizuje zábory spojené s akcemi odboru.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon