Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Strategie kultury

Strategie rozvoje kultury a kreativního průmyslu města Olomouce

Strategie rozvoje kultury a kreativního průmyslu města Olomouce

Proč připravujeme Strategii rozvoje kultury?

Kultura pozitivně ovlivňuje kvalitu našich životů v místech, ve kterých žijeme a pracujeme. Kulturní akce jsou platformou pro setkávání a podporují sounáležitost místních, kultura nás inspiruje a vzdělává. Co víc, kultura podporuje kreativní myšlení, a právě kreativita často vede k inovacím a rozvoji. Kultura tak může podpořit i ekonomický a sociální rozvoj oblasti.

Město Olomouc si důležitost kultury uvědomuje a chce ji strategicky využívat jako nástroj rozvoje města. Proto připravujeme Strategii rozvoje kultury a kreativního průmyslu, do které bude zapojeno široké spektrum kulturních aktérů, kteří v Olomouci působí, aby došlo k přesnému mapování jejich potřeb a kulturního potenciálu města.

K čemu Strategie rozvoje kultury slouží?

Strategický dokument je připravován na léta 2022–2027, a měl by specifikovat čeho chce město podporou kulturního dění dosáhnout, nastavit rámec vize kulturního rozvoje na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí Olomouce. Tato vize bude dále zpřesněna strategickými cíli, na které budou navazovat konkrétní opatření a aktivity, které povedou k jejich naplnění.

Při přípravě analýzy budou využity dosud zpracované výstupy mapování kulturních a kreativních odvětví ve městě zpracované Univerzitou Palackého v Olomouci. Do procesu realizace budou zapojeni aktéři kultury ve městě. Díky spolupráci a zpětné vazbě aktérů bude možné zpřesnit nasměrování stávajících nástrojů podpory a nastavit nové, strategie zároveň vytvoří platformu pro komunikaci a spolupráci aktérů ve městě.

Kdo Strategii připravuje?

Strategii rozvoje kultury města Olomouc připravuje odbor cestovního ruchu, kultury a sportu ve spolupráci s konzultanty z plánovací společnosti ONplan lab, která se zabývá mimo jiné právě kulturním plánováním. Na její tvorbě se dále podílí i odborníci z dalších odborů magistrátu.

Proces je otevřený všem zájemcům o Olomouckou kulturu, více v sekci jak se zapojit.

Kdo se může zapojit do tvorby Strategie a jak?

Do průběhu tvorby analytické a návrhové části Strategie budou přizváni zástupci města, příspěvkových organizací a vybraní zástupci občanského sektoru z oblasti kulturních a kreativních odvětví, kteří vytvoří pracovní skupinu. Ta se bude podílet na zpracování analýzy i návrhu.

Pro konzultaci se širší kulturní veřejností bude sloužit konzultační skupina, které se budou moci účastnit aktéři kulturního i kreativního sektoru, kteří budou mít o účast zájem. Širší konzultační skupina bude mít možnost poskytnout zpětnou vazbu k analýze formou písemných komentářů, formulovat společně vizi a navrhovat aktivity a projekty.

Konzultace analýzy i návrhu také proběhne online, svoji zpětnou vazbu k dokumentům tak bude moci poskytnout i veřejnost ve městě.

Kontakty

Radim Schubert
manažer strategie
vedoucí oddělení kultury
Magistrát města Olomouce
tel.: 728 310 911

Iveta Krausová
administrátor strategie
oddělení kultury
Magistrát města Olomouce
tel.: 720 200 737

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon