Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 8. a sobotu 9. října 2021. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Informace Magistrátu města Olomouce

Požadavky na přenosnou hlasovací schránku přijímáme na tel. č. 603 808 646 nebo na emailu [email protected]

INFORMACE PRO VOLIČE

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08. a 09. října 2021 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu České republiky na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. 12. 2020
do 01. 10. 2021 do 16:00 hod. (písemné podání)
do 06. 10. 2021 do 16:00 hod. (osobní podání)

Žádosti občanů s trvalým pobytem v Olomouci lze podat:

  • písemně - žádost musí být doručena nejpozději dne 01. 10.2021 a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání:
    Magistrát města Olomouce, Odbor správních činností, oddělení EO, OP a CD
    Palackého 14, 779 11 Olomouc
  • v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky;
  • osobně v budově NAMIRO, Palackého 14, Olomouc, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, II. NP v úředních dnech magistrátu, poslední den 06. 10.2021 do 16:00 hodin. ( pozn. v době nouzového stavu podávejte žádosti písemně).

Předání voličského průkazu – od 23.09.2021
Magistrát města Olomouce voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, nejdříve však 15 dní přede dnem voleb dle §6a odst.2 zákona č. 247/1995 Sb.

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY

INFORMACE PRO ČLENY OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

Základní informace k volbám

Kontakt

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu