Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Symboly města

Symboly města

Znak města

znak-mesta Znak města Olomouce tvoří v modrém poli stříbrno-červeně šachovaná moravská orlice se zlatou korunkou a zbrojí a s červeným jazykem, provázená v rozích majuskulními písmeny S P Q O. Písmena jsou vyjádřením latinského výrazu Senatus populusque Olomucensis, v českém překladu senát a lid olomoucký. Znak v historii prošel několika dílčími úpravami. Autorem poslední z nich je známý olomoucký heraldik a přední znalec této problematiky u nás, plk. Jiří Louda, Dr.h.c..

Souhlas s užitím znaku uděluje Rada města Olomouce na svých zasedáních na základě vyplněné žádosti. Po schválení Vám budou požadovaná data zaslána v elektronické podobě na kontakt uvedený v žádosti. Postup jak žádat.

Logo města

olomouc

Základním prvkem logotypu je motiv šachovnice vycházející z Moravské orlice, resp. heraldického znaku města. Z něj čerpá i červeno-bílá barevnost. Autorem loga města, které vzešlo z designérské soutěže v roce 2008, je grafik Mgr.Art. Jan Kolář.

Souhlas s užitím loga uděluje Magistrát města Olomouce, Odbor kancelář primátora, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, e-mail: [email protected]. Po schválení Vám budou požadovaná data zaslána v elektronické podobě na kontakt uvedený v žádosti. Postup jak žádat.
Příloha: Grafický manuál jednotého vizuálního stylu města Olomouce Dokument PDF, 4.9 MB

Prapor města

praporPrapor města představuje modrý list s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou korunkou a zbrojí a červeným jazykem. V žerďové části listu jsou žlutá majuskulní písmena S a Q, ve vlající části písmena P a O, vždy pod sebou. Návrh praporu vytvořil plk. Jiří Louda, Dr.h.c.

Primátorské insignie

insignieInsignie se skládají ze závěsného medailonu a dekorativního řetězu. Hlavní částí medailonu je stylizovaný historický znak města Olomouce – štít se šachovanou orlicí a písmeny S P Q O. Štít je obklopen neuzavřenou kružnicí, která doplňuje obrys medailonu. Články řetězu jsou inspirovány příznačným motivem šachového pole. Materiálem insignií je pozlacené stříbro. Autorem návrhu primátorských insignií je akademický sochař prof. Zdeněk Přikryl, byly vytvořeny v roce 1995.

 

Užívání symbolů města se řídí obecně závaznou vyhláškou statutárního města Olomouc č. 5/2010.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon