Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor živnostenský

Odbor živnostenský

Upozornění:
Pořizování kopií dokladů se na pracovišti živnostenského odboru z technických důvodů neprovádí.

Vyřizuje ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, které jsou průkazem živnostenského oprávnění.

V souvislosti s vyřízením ohlášení živnosti a žádosti o koncesi poskytuje podnikatelům poradenskou činnost.

Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM) a přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení při plnění povinnosti registračních subjektů, přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických, přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení a dále přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.

Odbor živnostenský dále provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů, a to z vlastního podnětu i na základě podnětů občanů. V této souvislosti však není oprávněn řešit spory spadající pod občanskoprávní řízení, např. nevrácení zálohy za provedení práce, kvalitu špatně provedených prací či nespokojenost zákazníka s vyřízením konkrétní reklamace.

Odbor živnostenský také vede evidenci zemědělských podnikatelů.

U zdejšího úřadu bylo také zřízeno Jednotné kontaktní místo (JKM), jehož cílem je pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání v rámci jednotného evropského trhu a k tomu slouží dvě hlavní funkce: poskytování informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat a zprostředkování kontaktu s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá.

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon