Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Změna živnostenského zákona od 01.01.2021

Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další navazující zákony, které souvisejí s přijetím zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Kromě změny zákona č. 253/2008 Sb. se mění i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V živnostenském zákoně dochází k následujícím změnám:

Do výčtu oborů činností náležejících do živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ byly doplněny nové obory:

  • 80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
  • 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem.

Pro tyto nové obory činnosti zároveň podle živnostenského zákona platí, že je lze vykonávat pouze v případě, že byly výslovně ohlášeny.

Nově se zavádí institut překážky provozování živnosti pro právnické osoby, které provozují:

  • živnost vázanou „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“,
  • obor činnosti živnosti volné „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ (nový obor č. 80),
  • obor činnosti živnosti volné „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ (nový obor č. 81).

Tuto živnost vázanou a obory činnosti živnosti volné nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) není bezúhonný nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není bezúhonná.

Nově právnická osoba připojí k ohlášení živnosti vázané „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ nebo oborů činností živnosti volné „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ též seznam osob, které jsou jejím skutečným majitelem, členem jejího statutárního orgánu, jejím zástupcem v statutárním orgánu nebo osobou v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku.

K přechodným ustanovením:

  1. Právnické osoby, které provozují k 1. lednu 2021 živnost vázanou „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ nebo činnosti živnosti volné „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“, nemusí plnit bezúhonnost výše uvedených osob po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. č. 527/2020 Sb. Nesplnění uvedené podmínky po uplynutí této doby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění.
  2. Osoba, která ke dni 1.1.2021 provozuje živnost volnou v oboru „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ nebo v oboru „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“, ohlásí výkon tohoto oboru činnosti nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. Provozování uvedených činností po uplynutí stanovené doby bez ohlášení živnostenskému úřadu je přestupkem podle živnostenského zákona.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu