Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor dotačních projektů

Odbor dotačních projektů

Odbor evropských projektů zajišťuje komplexní agendu přípravy a realizace projektů financovaných z dotačních programů EU a ČR. Tyto činnosti jsou vykonávány prostřednictvím dvou oddělení, která se nachází na ulici Palackého 14.

Oddělení přípravy a realizace projektů zajišťuje přípravu, realizaci a udržitelnost projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů a národních dotačních programů. V rámci přípravy projektů spolupracuje s příslušnými odbory magistrátu města Olomouce na správném nastavení parametrů projektu, zajišťuje přílohy žádosti a zpracovává žádosti o poskytnutí dotace. V průběhu přípravy dbá na naplňování podmínek příslušné výzvy. V rámci fyzické realizace projektu spolupracuje se zainteresovanými odbory magistrátu města Olomouce, dbá na dodržování podmínek dotačního programu a provádí monitorování a vyúčtování projektu vůči poskytovateli dotace. V průběhu období udržitelnosti projektu zajišťuje ve spolupráci s příslušnými odbory monitorování udržitelnost výstupů projektu a vypořádání případných změn vůči poskytovateli dotace.

Oddělení integrovaných plánů rozvoje města zajišťuje administraci čtyř integrovaných plánů, k jejichž realizaci se město zavázalo. Integrovaný plán je střednědobým koncepčním dokumentem, jehož náplní je rozvoj města v určité oblasti. Integrované plány jsou pak naplňovány prostřednictvím individuálních projektů, které má na starosti oddělení přípravy a realizace projektů.

Statutární město Olomouc realizuje čtyři integrované plány zaměřené na následující oblasti: cestovní ruch, revitalizace městských parků včetně rozvoje Výstaviště Flora, revitalizace městských komunikací a veřejných prostranství, rozšíření volnočasové infrastruktury, podpora vzdělávacího potenciálu a regenerace sídlišť v jižní části města prostřednictvím investic do revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukcí bytových domů. Podrobnější informace k jednotlivým integrovaným plánům naleznete na www.iprm.olomouc.eu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon