Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor právní

Odbor právní

Odbor právní zajišťuje pro samosprávu a příslušné odbory Magistrátu města Olomouce poskytování právního poradenství a právních služeb zejména v oblasti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tvorbu a revizi smluvní dokumentace, právní posuzování návrhů právních předpisů statutárního města Olomouce, přípravu dokumentů pro orgány statutárního města Olomouce k plnění úkolů společníka v obchodním společnostech s majetkovou účastí statutárního města Olomouce, vedení centrální evidence žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon