Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor interního auditu a kontroly

Odbor interního auditu a kontroly

Odbor interního auditu a kontroly zajišťuje v rámci samostatné působnosti výkon veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Olomouc a u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou poskytuje město ze svého rozpočtu.

Dále odbor zajišťuje u Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému, vyhodnocuje, zda jsou dodržovány právní předpisy a rozpoznána případná rizika a zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních a provozních podmínek a také předkládá doporučení ke zdokonalení kvality kontrolního systému. Odbor vede centrální evidenci kopií protokolů ze všech kontrol realizovaných na úřadu ze strany nadřízených, dozorových a kontrolních orgánů.

Odbor interního auditu a kontroly zajišťuje v rámci přenesené působnosti výkon pravomocí registračního úřadu ve volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon