Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Magistrát

Magistrát města Olomouce

Magistrát města Olomouce

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu.

V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

Etický kodex

Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce.

Strategie vnitřního prostředí Magistrátu města Olomouce

strategie-vp

Strategie vnitřního prostředí Magistrátu města Olomouce udává směr rozvoje úřadu a přispívá k jeho efektivnímu řízení a fungování. Tento koncepční dokument tvoří tři hlavní složky: vize, strategické cíle a klíčové hodnoty, kterými by se měli řídit zaměstnanci magistrátu při výkonu svého povolání.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon