Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Primátor « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Primátor

Primátor

  • je volen a odvoláván zastupitelstvem města,
  • je v čele magistrátu, odpovídá za jeho činnost,
  • je přímo nadřízený tajemníkovi magistrátu města,
  • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města,
  • ostatní práva, povinnosti a odpovědnost primátora jsou vymezeny zákonem o obcích a usneseními zastupitelstva města a rady města

Primátor

  • je volen a odvoláván zastupitelstvem města,
  • je v čele magistrátu, odpovídá za jeho činnost,
  • je přímo nadřízený tajemníkovi magistrátu města,
  • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města,
  • ostatní práva, povinnosti a odpovědnost primátora jsou vymezeny zákonem o obcích a usneseními zastupitelstva města a rady města

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

zbanek-miroslav

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Primátor statutárního města Olomouce
(ANO 2011)

Kontakt:
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 261
E-mail:

 

Kompetence

kancelář primátora, interní audit a kontrola, útvar hlavního architekta, strategie a řízení včetně řízení příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města, mediální komunikace a marketing, zastupování statutárního města Olomouce navenek a Městská policie Olomouc

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu