Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Primátor « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Primátor

Primátor

 • je volen a odvoláván zastupitelstvem města,
 • je v čele magistrátu, odpovídá za jeho činnost,
 • je přímo nadřízený tajemníkovi magistrátu města,
 • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města,
 • ostatní práva, povinnosti a odpovědnost primátora jsou vymezeny zákonem o obcích a usneseními zastupitelstva města a rady města
 

Primátor

 • je volen a odvoláván zastupitelstvem města,
 • je v čele magistrátu, odpovídá za jeho činnost,
 • je přímo nadřízený tajemníkovi magistrátu města,
 • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města,
 • ostatní práva, povinnosti a odpovědnost primátora jsou vymezeny zákonem o obcích a usneseními zastupitelstva města a rady města
 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

stanek-antonin-2018

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Primátor statutárního města Olomouce
(ČSSD)

Kontakt:
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 261
E-mail:

Kompetence

Primátor:

 • zastupuje statutární město Olomouc navenek

Magistrát města Olomouce:

Městská policie Olomouc:

 • kromě úkolů, kterými Rada města Olomouce pověřila při řízení Městské police Olomouc určeného strážníka.

Akciová společnost:

Životopis

Antonín Staněk (* 2. března 1966 Olomouc) – český politik a vysokoškolský pedagog, od 16. 10. 2010 zastupitel města Olomouce, 10. listopadu 2014 zvolen 24. primátorem Olomouce.

Základní vzdělání získal v Základní devítileté škole Zeyerova Olomouc, v letech 1980 až 1984 vystudoval Gymnázium Šternberk a následně v letech 1985 až 1990 absolvoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk – občanská nauka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.). Na téže fakultě si v letech 2003 až 2006 rozšířil vzdělání o doktorský obor pedagogika (titul Ph.D.). Habilitován byl (titul docent) v roce 2013 opět na PdF UP v Olomouci a to v oboru pedagogika.

V letech 1991 až 1992 působil jako učitel na Vojenské střední škole protivzdušné obrany v Liptovském Mikuláši na Slovensku a následně v letech 1992 a 2001 vyučoval na Gymnáziu Šternberk. Od roku 2001 člen akademické obce Univerzity Palackého v Olomouci, když v roce 2001 nastoupil jako odborný asistent na Katedru společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde pracuje dodnes (od roku 2013 jako docent).

Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci zároveň působil jako vedoucí Katedry společenských věd (2013 – 2014), člen kolegia děkanky (2011 – 2013), proděkan pro studijní záležitosti (2014). Po zvolení primátorem města Olomouce se vzdal všech vedoucích funkcí a zůstal jen řadovým docentem na Katedře společenských věd. Ve svých přednáškách se specializuje na didaktiku společenských věd. Je autorem tří monografií: Výchova k občanství a evropanství (2007), Výchova k občanství v současné škole: profesní identita učitele výchovy k občanství (2009), Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství (2010), desítek článků a studií v odborných časopisech doma i v zahraničí a kapitol v odborných monografiích. Jeho práce jsou citovány domácími i zahraničními autory.

V roce 2015 byl Akademickým senátem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s účinností od 1. 7. schválen členem Vědecké rady Pedagogické fakulty UP v Olomouci, jímž je doposud.

Do roku 2014 zastával významné funkce ve Vysokoškolském oborovém hnutí, když byl předsedou ZO VOS na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, předsedou Koordinační rady ZO VOS na Univerzitě Palackého v Olomouci a místopředsedou Vysokoškolského odborového svazu v Praze. V Českém svazu házené byl do roku 2015 členem výboru a viceprezidentem Českého svazu házené. Na všechny funkce včetně předsedy Středomoravského svazu házené rezignoval v souvislosti se svým zvolením primátorem města Olomouce.

Od roku 2001 je členem ČSSD. V roce 2012 byl zvolen předsedou MO ČSSD Olomouc a svůj post obhájil i v následujících volbách v roce 2015. Od roku 2015 je členem Předsednictva ČSSD a členem Ústředního výkonného výboru ČSSD.

ČSSD jej od roku 2002 opakovaně nominovala do Komise městské části Nové Sady (v letech 2010 – 2014 byl i jejím předsedou). Působil v odborných komisích Rady města Olomouce (kulturní, sportovní). V roce 2010 byl poprvé zvolen do Zastupitelstva města Olomouce a v roce 2012 se stal předsedou klubu zastupitelů zvolených za ČSSD. V roce 2014 obhájil mandát zastupitele města Olomouce a 10. listopadu 2014 byl Zastupitelstvem města Olomouce zvolen 24. primátorem města Olomouce.

Antonín Staněk je ženatý a má jednoho syna.

Oficiální uznání a ocenění

 • 18. 11. 2015 udělil generální ředitel vězeňské služby České republiky brig. gen. PhDr. Pavel Ondrášek „Plaketu vězeňské služby České republiky II. stupně
 • 4. 12. 2015 udělil vedoucí územní skupiny Olomouc International Police Association Česká republika npor. Mgr. Michal Dokoupil „Pamětní odznak International Police Association“ za aktivní podporu realizace 1. ročníku pochodu International Police Association
 • 14. 12. 2015 vyslovil prezident Lions Clubu Olomouc Zdeněk Svozil oficiální „Poděkování za podporu lionského hnutí

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu