Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce tvoří vedoucí odboru, který také zastupuje město v otázkách životního prostředí, samostatní pracovníci (právník, pracovnice sekretariátu) a tři specializovaná oddělení (ochrany ovzduší a státní správy odpadů, péče o krajinu a zemědělství, vodního hospodářství).

Odbor životního prostředí zajišťuje výkon státní správy v jednotlivých agendách. Odbor dále zabezpečuje financování péče o zvířata, deratizace v kompetenci města a spravuje systém kvality ovzduší v Olomouci.

Vedoucí odboru je zadavatelem společnosti Lesy města Olomouce, a.s, která je ve 100% vlastnictví města.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon