Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Monitoring ovzduší « Bezpečnost « Občané

Sociální sítě

Občané » Bezpečnost » Monitoring ovzduší

Monitoring ovzduší

název článku:
perex:

Měřítkem kvality života je čistota ovzduší. Jak je na tom Olomouc? To je vidět v interaktivní mapě na webu města, kam data posílá monitorovací stanice. Špičkové zařízení, které hlídá kvalitu ovzduší, funguje ve městě 25 let.


název článku:
perex:

"Ráda bych Vám představila výstup ze Systému řízení kvality ovzduší ve městě Olomouci, a to s ohledem na skutečnost, že se zcela ztotožňuji s názorem mnoha odborníků z oblasti ochrany ovzduší, že informování o kvalitě ovzduší by nemělo být omezeno pouze na vyhlašování varovných informací o překročení limitních hodnot škodlivin v ovzduší při smogových situacích či nepříznivém inverzním počasí."


název článku:
perex:

Smogová situace vyhlášená na Olomoucku z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA. Naměřené hodnoty jsou opět v normálu.


název článku:

Pozor, smog!

22. ledna 2019 (út)
perex:

Kvůli vysoké koncentraci suspendovaných částic PM10 vyhlásil dnes Český hydrometeorologický ústav smogovou situaci na Olomoucku. Během dne se stav nezlepší.


perex:

Odbor životního prostředí olomouckého magistrátu spouští terénní průzkum a dotazníkový sběr dat o způsobu vytápění v rodinných a bytových domech s lokálními topeništi. Dotazníkové šetření začalo tento týden ve vytipovaných částech města.


název článku:
perex:

Regulace dopravy je jediný nástroj, který může vedení města použít v boji se znečištěným ovzduším. Vybrané aspekty minulý týden detailně rozebral na půdě právnické fakulty na konferenci o ochraně ovzduší v České republice náměstek primátora Aleš Jakubec.


perex:

Na rizika spojená s výkyvy počasí a souvisejícími nebezpečnými meteorologickými jevy bude od letošního roku upozorňovat obyvatele Olomouce v tuzemsku ojedinělý Městský meteorologický varovný a sledovací systém MEMWACS. V rámci soutěže Univerzita městu ho navrhl a realizoval Miroslav Vysoudil z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Využil již dříve vybudované metropolitní sítě meteorologických stanic, která doposud sloužila pro výuku i výzkum.


perex:

Odborníci v reprezentativním složení se na půdě olomoucké radnice sešli k jednání o problému znečištěného ovzduší. Setkání, které iniciovala právě radnice, mělo přispět k hledání společné cesty, jak zabránit nebo alespoň snížit rizika dalších smogových situací.


perex:

Aktuální zkušenosti se smogovou situací jen připomněly, o jak složitou problematiku jde a kolik proměnných se na stavu ovzduší podílí. Vzhledem k tomu, že zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí z dopravy ve městě patří mezi dlouhodobé priority vedení města, chystá se nyní z iniciativy jeho představitelů setkání odborníků.


název článku:
perex:

Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství obdržel 17. 02. 2017 zprávu o zrušení regulace a 18. 02. 2017 o odvolání smogové situace.


Stránky: {1, 2 , 3 , 4 , 5}      další »

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu