Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Bezpečnost » Monitoring ovzduší » Publikace

Publikace mapuje kvalitu ovzduší ve městě

Publikace mapuje kvalitu ovzduší ve městě

Odbor životního prostředí magistrátu vydal publikaci Kvalita ovzduší města Olomouce, která je především výsledkem spolupráce úředníků a odborníků z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Ti společně pracují na Systému řízení kvality ovzduší města Olomouce. Publikaci je možné získat zdarma na obslužném pracovišti odboru životního prostředí v budově magistrátu v Hynaisově ulici, na detašovaných pracovištích magistrátu i v budově radnice.

„Území Olomouce je vyhlášeno ministerstvem životního prostředí územím se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jako velký problém vidím návrat lidí ke kotlům na tuhá paliva. Z důvodu cen plynu a elektřiny se jich čím dál víc vrací k uhlí a jiným pevným palivům. Vzhledem k tomu, že kotle jsou snadno využitelné ke spálení všeho, co hoří, dojde mnohdy i na pálení odpadu,“ řekl náměstek primátora Svatopluk Ščudlík. „Vysloveně problematickou oblastí ochrany ovzduší je doprava, kdy je nutné zaměřit se společně na vztahy mezi dopravou, ochranou lidského zdraví a životním prostředím. Odborníci z těchto oborů spolu musí na řešení problému vzájemně spolupracovat,“ dodal.

„Jako náměstek pro životní prostředí i dopravu jsem si vědom toho, že nesmíme podcenit význam městské zeleně jako „výrobce“ kyslíku, ale také jako „zachycovače“ prachových částic,“ uzavřel náměstek Ščudlík.

Příloha: Kvalita ovzduší města Olomouce - publikace Dokument PDF, 15.3 MB

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu