Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Bezpečnost » Monitoring ovzduší » Pro občany

Pro občany

název článku:
perex:

Povinnosti provozovatelů spalovacích zařízení se jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW (domovní kotle, kamna, krby apod.)


název článku:
perex:

V úvodu si dovolím pár slov k historii legislativy ČR, přesněji legislativy úseku ochrany ovzduší ve vztahu k emisím z dopravy. V úvodním ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší byly mobilní zdroje po celou dobu platnosti tohoto zákona pouze nadefinovány, ovšem další podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným dopravou k dispozici v tomto zákoně nebyly.


název článku:
perex:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce v těchto dnech připravil novou podobu výstupů o kvalitě ovzduší na své webové stránce a tou je Interaktivní mapa kvality ovzduší města Olomouce.


perex:

Poslední naměřená data z dopravní stanice imisního monitoringu, která mělo město Olomouc k dispozici byla z prosince roku 2011. V roce 2012 a z velké části roku 2013 pak měření kvality ovzduší v této lokalitě ustoupilo stavební akci tramvajová trať na Nové Sady.


název článku:
perex:

V březnu 1994 město Olomouc jako jedno z mála měst České republiky zahájilo provoz městského měřicího systému kvality ovzduší. Do provozu byly tehdy uvedeny tři monitorovací stanice v různě zatížených oblastech města.


název článku:

Nízkoemisní zóny

18. května 2012 (pá)
perex:

V médiích se objevují s rostoucí četností příspěvky na téma zavádění nízkoemisních zón ve městech a obcích s nevyhovující kvalitou ovzduší a různé příklady ze zahraničí, kde již tato opatření fungují řadu let. Jaká je tedy situace v Olomouci?


perex:

Upozorňujeme Vás touto cestou na skutečnost, že ke dni 01.01.2012 bylo ukončeno měření kvality ovzduší ve městě Olomouci na stanicích automatického imisního monitoringu “Olomouc - Velkomoravská” a na stanici “Hodolany”. V provozu jsou aktuálně stanice “Olomouc-Hejčín” a stanice “Šmeralova”.


název článku:

Kontroly a čištění komínů

4. února 2011 (pá)
perex:

Dne 1.1.2011 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení nahrazuje stávající, do konce roku 2010 platnou, vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů a týká se každého, kdo provozuje komín, kouřovod nebo spotřebič paliv (dále jen spalinovou cestu).


název článku:
perex:

V oblasti města Prostějov byla naměřena zvýšená koncentrace tuhých znečišťujících látek - suspendovaných částic (PM10) ve volném ovzduší, která se pohybuje na úrovni dvojnásobku imisního limitu. Zvýšené koncentrace tuhých znečišťujících látek lze očekávat rovněž v oblasti měst Olomouc, Hranice, Mohelnice a Uničov.


perex:

Omlouváme se za dočasný výpadek a aktuální zobrazení naměřených hodnot v rámci automatického imisního monitoringu kvality ovzduší ve městě Olomouci. V současné době probíhá na měřící stanici Velkomoravská modernizace analyzátorů a jejich kalibrace. Děkujeme za pochopení.


Jsou vypsány položky 1 - 10 z celkového počtu 12, Stránky: {1, 2}      další »

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu