Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Bezpečnost » Monitoring ovzduší » Čistota ovzduší jako velké téma. Jak se měří?

Čistota ovzduší jako velké téma. Jak se měří?

Čistota ovzduší jako velké téma. Jak se měří?

8. října 2019 (út)

Měřítkem kvality života je čistota ovzduší. Jak je na tom Olomouc? To je vidět v interaktivní mapě na webu města, kam data posílá monitorovací stanice. Špičkové zařízení, které hlídá kvalitu ovzduší, funguje ve městě 25 let.

Monitorovací stanice v podobě izotermického kontejneru, kterou provozuje město, stojí u Velkomoravské ulice. Zařízení s meteorologickým stožárem a automatickým počítadlem projetých aut měří hodnoty nejvýznamnějších znečišťujících látek. „Vzorky vstupují do kontejneru v intervalu 10 vteřin a analyzují se uvnitř stanice. Zařízení měří polétavý prach, oxidy dusíku a kysličník uhelnatý. Stanice je doplněná počítadlem a klasifikátorem dopravy, který vyhodnocuje, zda projelo nákladní nebo osobní auto,“ popisuje Zdeněk Grepl z dodavatelské firmy.

Výsledky měření pak přehledně a na jednom místě zobrazuje interaktivní mapa na webu města https://labgis.vsb.cz/test/Project/Olomouc. Lidé se tak snadno dostanou k zobrazení modelovaných hodnot znečištění na konkrétním území Olomouce a také k on-line výstupům z měření kvality ovzduší http://89.185.253.76:81/ovzdusi-olomouc/.

„O problematiku ovzduší v Olomouci je velký zájem, a to nejen v souvislosti s naším měřením. Snažíme se proto zavádět taková opatření, která vedou ke snižování imisní zátěže, snižování energetické náročnosti budov nebo nahrazování zastaralých lokální topenišť,“ vyjmenoval primátor Miroslav Žbánek. „Lidé se zajímají i o projekty státu, jako jsou například dotace na kotle, protože ministerstvo životního prostředí srozumitelně nastavilo dotační tituly," doplnil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Provoz městského měřícího systému kvality ovzduší zahájila Olomouc už v březnu 1994 a zařadila se tak mezi první města v České republice. Získaná data a výstupy jsou od roku 2005 zpracovávány v rámci Systému řízení kvality ovzduší města Olomouce. „Na základě toho vznikla řada analýz, které se snaží definovat příčiny zhoršené kvality ovzduší ve městě,“ uvedla Jitka Pudelová, vedoucí oddělení ochrany ovzduší magistrátu. „Nechceme vydávat jen varovné informace o překročení limitních hodnot škodlivin v ovzduší při smogových situacích či nepříznivém inverzním počasí. Našim cílem je, aby občané měli k dispozici informace o stavu ovzduší v oblasti, ve které bydlí a věděli, jaké zdroje se v dané lokalitě a jakou měrou na znečištěném ovzduší podílí,“ objasnila.

Městská monitorovací stanice doplňuje na území města Olomouce státní síť imisního monitoringu provozovanou Českým hydrometeorologickým ústavem.

Příloha:

Fotografie:

| Poslední úprava: 8. října 2019 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu