Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Bezpečnost » Monitoring ovzduší » Interaktivní mapa kvality ovzduší města Olomouce

Interaktivní mapa kvality ovzduší města Olomouce

Interaktivní mapa kvality ovzduší města Olomouce

"Ráda bych Vám představila výstup ze Systému řízení kvality ovzduší ve městě Olomouci, a to s ohledem na skutečnost, že se zcela ztotožňuji s názorem mnoha odborníků z oblasti ochrany ovzduší, že informování o kvalitě ovzduší by nemělo být omezeno pouze na vyhlašování varovných informací o překročení limitních hodnot škodlivin v ovzduší při smogových situacích či nepříznivém inverzním počasí."

Nechceme vydávat jen varovné informace o překročení limitních hodnot škodlivin v ovzduší při smogových situacích či nepříznivém inverzním počasí. Našim cílem je, aby občané měli k dispozici informace o kvalitě ovzduší ve městě Olomouci. Informace o stavu ovzduší v oblasti, ve které bydlí, aby věděli, jaké zdroje se v dané lokalitě na znečištěném ovzduší podílí a jakou měrou.

Právě z tohoto důvodu odbor životního prostředí magistrátu města Olomouce představil koncem loňského roku na webových stránkách města aktualizovanou a modernizovanou interaktivní mapu kvality ovzduší. Novou podobou výstupů se město snaží občanům poskytnout ucelenou představu o míře znečištění ovzduší města Olomouce a jeho blízkého okolí.

Občané se tak snadno pomocí této interaktivní mapy dostanou na jednom místě k zobrazení modelovaných hodnot znečištění na území města v historické řadě (od roku 2003) a rovněž k on-line výstupům z měření kvality ovzduší na stanicích automatického imisního monitoringu ( Olomouc – Hejčín, Olomouc – Šmeralova, Olomouc – Velkomoravská).

Celý článek »

Zobrazit mapu v novém okně prohlížeče.

V případě, že se mapová aplikace nezobrazila, doporučujeme aktualizovat Váš webový prohlížeč. Mapa funguje ve všech aktuálních verzích prohlížečů.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon