Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory

Profil města a informace pro investory

Profil města a informace pro investory

Olomouc patří zcela jednoznačně mezi města s růstovým potenciálem. Díky tradici podnikání, kvalifikované pracovní síle, výborné dopravní dostupnosti a neustálé snaze o další rozvoj, je město atraktivním místem pro investory v oblasti průmyslu, obchodu, zemědělství i služeb. Vedení města vnímá podporu hospodářského rozvoje jako jedno z klíčových témat a v rámci svých možností se snaží rozvoj zdejší ekonomiky podporovat.

Město má soustavnou snahu o zlepšování podmínek podnikatelského prostředí na svém území. Podporu a administraci činností souvisejících s hospodářským rozvojem města zajišťuje oddělení strategického rozvoje v návaznosti na související činnosti odboru strategie a řízení. Průběžně je prováděn monitoring vývoje podnikatelského prostředí - každoročně jsou aktualizovány faktografické údaje o městě v rámci publikace Profil města Olomouce a pravidelně je prováděn unikátní průzkum podnikatelského prostředí. Zájem o spolupráci s podnikatelskou sférou reflektuje město například prostřednictvím organizování různě zaměřených setkávání vedení města se zástupci významných olomouckých firem.

Město je hrdé na podnikatelskou tradici zdejších firem, jejichž historie sahá již do konce 19. a počátku 20. století, a které zde dodnes úspěšně podnikají. V posledních letech se Olomouc může právem pyšnit také řadou nově vzniklých inovačních firem s pokrokovými technologiemi, jejichž činnost je často provázána s vědeckovýzkumnými aktivitami olomoucké univerzity, působností ve Vědeckotechnickém parku UP a několika klastrovými iniciativami, které byly v Olomouci vytvořeny.

Řada investorů volí pro své podnikatelské záměry Olomouc také z důvodu dobré kvality života v tomto historickém městě s širokou nabídkou kulturních, sportovních a jiných volnočasových aktivit. Významnou roli v rozhodovacím procesu investorů hraje kvalifikovaná pracovní síla reprezentující velmi dobrou úroveň zdejšího školství, ať už se jedná o skvělou pověst olomoucké univerzity, široký výběr středních škol, až po kvalitní výuku na Česko Britské Mezinárodní škole navštěvované nejen dětmi zahraničních investorů.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon