Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Bezpečnost » Monitoring ovzduší » Ochraně ovzduší pomůže i program udržitelné mobility

Ochraně ovzduší pomůže i program udržitelné mobility

Ochraně ovzduší pomůže i program udržitelné mobility

26. února 2018 (po)

Regulace dopravy je jediný nástroj, který může vedení města použít v boji se znečištěným ovzduším. Vybrané aspekty minulý týden detailně rozebral na půdě právnické fakulty na konferenci o ochraně ovzduší v České republice náměstek primátora Aleš Jakubec.

Multioborová konference s názvem Ochrana ovzduší v ČR: role práva, vědy a politiky byla zaměřena na příčiny znečištění a jejich dopady na lidské zdraví. Diskutovali na ní právníci, politici, úředníci i vědci. Zazněly příspěvky odborníků z Akademie věd, Úřadu vlády, z Ministerstva životního prostředí, Krajských úřadů Olomouckého a Moravskoslezského kraje, olomouckého magistrátu a z nevládních organizací.

Náměstek Jakubec se ve svém vystoupení zaměřil na fenomén udržitelné mobility. „V této souvislosti nás tlačí především nedobudovaná cyklistická infrastruktura. Velké plus Olomouce je v její hromadné dopravě (která k transportu používá 27 procent cest), vhodnosti města pro pěší transport, který představuje dominantní způsob přepravy městem a to z 35 procent. Kolo je jako transportní prostředek využito v šesti procentech cest. Mezi kardinální problémy patří individuální automobilová, která je využita pro třicet procent cest. Nejedná se jen o Olomoučany, ale zejména za prací dojíždějící mimoolomoucké obyvatele. Dalším vážným problémem je nákladní doprava a také nízká kapacita pro parkování rezidentů na sídlištích,“ uvedl Jakubec.

Za zásadní původce znečištění ovzduší kromě dopravy náměstek Jakubec označil dálkový přenos a lokální topeniště. „V naší kompetenci je ale pouze regulace dopravy. Mohli bychom vyhlásit nízkoemisní zóny, kam by nesměla nákladní doprava nebo automobily se starými dieselovými motory, ale dokud nebude kolem Olomouce vybudovaná východní tangenta, nebude mít takové opatření výraznější účinek. Navíc platná legislativa tomuto procesu úplně nenahrává a asi hlavně proto v České republice zatím není žádné město, které by zónu vyhlásilo,“ podotkl Jakubec.

Plán udržitelné mobility bude Rada statutárního města Olomouce schvalovat v dubnu letošního roku a zastupitelstvo pak na svém červnovém zasedání.

Fotografie:

| Poslední úprava: 26. února 2018 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu