Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor kancelář primátora

Odbor kancelář primátora

Odbor kancelář primátora zajišťuje komplexní plnění činností související s výkonem funkce primátora a jeho náměstků. Obstarává mediální a prezentační činnost statutárního města Olomouce.

Poskytuje informace médiím o rozhodnutích Rady města Olomouce, činnosti Magistrátu města Olomouce a zprostředkovává informace veřejnosti prostřednictvím vlastních informačních nástrojů, tzn. webových stránek, aplikací a sociálních sítí. Součástí prezentace města je také vydávání periodik jako Olomoucké listy, Olomoucký senior, včetně vydávání příležitostných tisků a publikací. Tyto činnosti jsou náplní práce tiskového oddělení a oddělení marketingu.

Ve spolupráci s oddělením vnějších vztahů se podílí na protokolárním přijetí významných návštěv, včetně zahraničních hostů.

Na oddělení organizačním a sekretariátů členů Rady města Olomouce mohou občané nahlížet do Sbírky zákonů.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon