Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor ekonomický

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor statutárního města Olomouce zabezpečuje ekonomickou stránku chodu města. V první řadě zastřešuje oblast rozpočtu.

Zpracovává, průběžně sleduje, následně vyhodnocuje plnění rozpočtu a způsob užití financích prostředků města. V oblasti rozpočtu metodicky řídí ostatní odbory.

Oddělení účetnictví a evidence majetku zpracovává kompletní účetnictví, provádí veškeré účetní i platební operace, vede komplexní daňovou evidenci včetně archivace prvotních účetních dokladů. Eviduje a inventarizuje veškerý majetek SMOl, v oblasti účetnictví je metodikem ostatním spolupracovníkům a je zodpovědný za podání daňových přiznání.

Zodpovídá za chod hlavních pokladen na budově Hynaisova (Hynaisova 10, Olomouc), budově Namiro (Palackého 14, Olomouc), pokladny na Vejdovského 2, Olomouc, a pokladen oddělení místních poplatků (Namiro, Palackého 14, Olomouc).

Další oblastní náplně práce ekonomického odboru je zejména správa veškerých místních poplatků, povolování umístění herního prostoru všech výherních hracích přístrojů a příprava souvisejících právních předpisů města, tj. obecně závazných vyhlášek.

Ekonomický odbor také zajišťuje výkon činnosti správce daně při vymáhání vykonatelných pohledávek ze správních činností, které nebyly uhrazeny včas nebo ve správné výši.

Zabezpečuje ekonomické a strategického plánování, sestavuje střednědobý rozpočtový výhled, provádí ekonomické analýzy včetně návrhů na efektivnější způsoby využití jak finančních prostředků, tak i majetku SMOl.

Zároveň sleduje finanční toky, zajišťuje správu dluhové služby, ve spolupráci s ostatními odbory zabezpečuje každoročně rating města.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon